Зачекайте
8602

заступник начальника відділу візової політики Управління консульсько-правової роботи та візової політики Департаменту консульської служби

Зовнішня політика
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Департамент консульської служби
Відділ візової політики

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта ступінь вищої освіти – не нижче магістра за напрямом підготовки зовнішня політика, правознавство; міжнародні відносини; міжнародне право; країнознавство; філологія (за спеціальністю – мова і література (із зазначенням іноземної мови); переклад) тощо
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння однією з офіційних мов Ради Європи на рівні не нижче В2 згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти або В1 за умови, що володіння іншою іноземною мовою на рівні В2
5. Володіння іншою іноземною мовою (крім державної мови держави-агресора) на рівні В1 згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти

Посадові обов’язки

У взаємодії з начальником відділу забезпечує належне функціонування візового відділу (далі - відділ) Управління консульського обслуговування Департаменту консульської служби (далі - ДКС), забезпечує в разі необхідності ефективну взаємодію зі структурними підрозділами ДКС та МЗС, державними органами України, закордонними дипломатичними установами, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій в Україні, підприємствами, установами та організаціями з питань сфери компетенції відділу, готує проєкти листів та відповідей на запити зазначених органів, бере участь у моніторингу роботи з ІТС «Віза» оформлення і видачі іноземцям та ОБГ віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію. Забезпечує реалізацію завдань у міграційно-візовій сфері відносин з іноземними державами.
За дорученням керівництва бере участь у підготовці та проведенні міжвідомчих нарад, переговорах, робочих зустрічах та консультаціях, вносить пропозиції щодо проведення таких заходів, розробляє та вносить пропозиції щодо укладення міжнародних договорів, змін до нормативно-правової бази України з візових питань.
Ініціює завдання працівникам відділу, в разі потреби контролює належне виконання ними покладених обов’язків, дотримання посадових інструкцій, якісне і своєчасне виконання доручень.
Вживає заходів для забезпечення захисту державної таємниці та конфіденційної інформації за напрямами діяльності відділу та забезпечує збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків, а також інших відомостей, які не підлягають розголошенню.
Здійснює організацію роботи щодо розробки та супроводження проектів нормативно-правових актів з питань консульської проблематики; міжнародних договорів України у сфері режиму поїздок громадян України за кордон; реадмісії тощо.
Забезпечує підготовку відповідної аналітичної інформації, позиційних та звітних матеріалів.
Ініціює в разі необхідності заходи із вдосконалення організації роботи відділу.
Виконує інші доручення керівництва ДКС та МЗС.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

21 02 2020 2 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 12 100 гривень на місяць;
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 закону України « Про державну службу».

Рівень заробітної плати

12100 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
01018, М.КИЇВ, Михайлівська площа 1


Бровчук Юлія Анатоліївна
+38-(044)-238-1513
konkurs@mfa.gov.ua

12.03.2020 10:00
Центр оцінювання кандидатів на посади державної служби Національного агенства з питань державної служби, м.Київ, вул. Прорізна, 15
06.03.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація