Зачекайте
61001

Генеральний директор Директорату публічної дипломатії

Зовнішня політика
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Директорат публічної дипломатії

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта ступінь вищої освіти – не нижче магістра за напрямом підготовки міжнародні відносини; міжнародне право; країнознавство; філологія (за спеціальністю – мова і література (із зазначенням іноземної мови); переклад) тощо
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво діяльністю Директорату, відповідно до у компетенції спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення завдань у сфері публічної та культурної дипломатії.
Організовує та координує роботу структурних підрозділів Директорату та забезпечує якісне і своєчасне виконання покладених на них завдань.
Забезпечує формування та реалізацію проектів у сфері покращення міжнародного позитивного іміджу України.
Ініціює та забезпечує участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у сфері публічної та культурної дипломатії.
Здійснює підтримку діяльності Українського інституту.
Організовує взаємодію з Громадською Радою при Міністерстві.
Забезпечує формування та реалізацію концепції зовнішньополітичних відносин України з іноземними країнами та міжнародними організаціями в культурній та гуманітарній сферах.
Забезпечує опрацювання законодавчої та договірно-правової бази, спрямованої на розширення зв’язків з іноземними країнами в культурній і гуманітарній сферах в рамках дво- та багатостороннього міжнародного співробітництва.
Організовує та координує роботу у сфері розвитку зв’язків із закордонними українцями та громадами закордонних українців.
Забезпечує формування та реалізацію концепції зовнішньополітичних відносин України у контексті проблематики зв’язків із закордонними українцями, а також питань етноконфесійного діалогу, протидії проявам антисемітизму, расової та етнічної дискримінації.
Організовує роботу щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань закордонних українців, основним завданням якої є надання, відмова, або припинення дії статусу закордонного українця.
Здійснює координацію міжнародної діяльності міністерств, відомств, наукових установ, творчих спілок і громадських організацій з питань етноконфесійного діалогу та забезпечення прав національних меншин.
Здійснює аналіз та підготовку рекомендацій щодо організації висвітлення заходів за участі Міністра закордонних справ України, заступників Міністра, Державного секретаря.
Координує роботу структурних підрозділів Директорату з метою забезпечення інформаційного супроводу в українських та іноземних ЗМІ діяльності МЗС, а також оприлюднення в ЗМІ позиції України з актуальних міжнародних питань та важливих внутрішньо-політичних подій в Україні.
Забезпечує організацію та проведення брифінгів, прес-конференцій, тематичних прес-клубів, інтерв’ю, публікацій Міністра закордонних справ України, заступників Міністра, Державного секретаря.
Забезпечує моніторинг українських та іноземних ЗМІ на виголошені Україною (МЗС) зовнішньо-політичні, економічні, безпекові ініціативи, інформує керівництво МЗС про сприйняття в інформаційному просторі цих ініціатив, вносить пропозиції щодо можливого реагування на ті чи інші події.
Забезпечує підготовку аналітичних та прогностичних матеріалів щодо тенденцій висвітлення української тематики в іноземному медіапросторі, зовнішніх загроз інформаційній безпеці України, а також пропозицій стосовно їхньої нейтралізації, у тому числі вносить пропозиції щодо доцільності реагування, коментарів, формування ключових сигналів громадськості.
Опрацьовує питання журналістської та експертної підтримки діяльності МЗС із реалізації ключових завдань зовнішньої політики України.
Координує діяльність ЗДУ у сфері публічної дипломаті та комунікації із ЗМІ та громадськістю країн перебування.
Забезпечує у співпраці з причетними структурними підрозділами МЗС та ЗДУ функціонування і змістовне наповнення веб-порталу МЗС, у тому числі веб-сайтів ЗДУ.
Бере участь роботі міжнародних форумів, семінарів та круглих столів, заходах у сфері публічної та культурної дипломатії, у підготовці та проведенні інших заходів відповідно до своєї компетенції.
Сприяє налагодженню та розширенню співробітництва міністерств і відомств, наукових установ, творчих колективів, митців із зарубіжними партнерами в рамках підготовки та проведення інформаційно-іміджевих та культурно-мистецьких заходів.
Координує забезпечення виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України, які регламентують відзначення державних свят, а також днів пам’яті.
Забезпечує організацію роботи щодо визнання світовою спільнотою – іноземними державами та міжнародними організаціями Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом Українського народу.
Забезпечує ведення акаунтів МЗС у соціальних мережах.
Вивчає та сприяє використанню досвіду та практики іноземних держав у реалізації публічної та культурної дипломатії та у протидії інформаційним загрозам.
Бере участь у реалізації інформаційних кампаній та проектів у сфері публічної дипломатії відповідно до визначених пріоритетів діяльності Міністерства.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 19 900 гривень на місяць;
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 закону України « Про державну службу».

Рівень заробітної плати

19900 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
01018, М.КИЇВ, Михайлівська площа 1


Бровчук Юлія Анатоліївна
+38-(044)-238-1513
konkurs@mfa.gov.ua

10.02.2020
24.02.2020
11.02.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація