Зачекайте
1.9

головний спеціаліст відділу підбору, мотивації та розвитку персоналу управління з розвитку людського капіталу

Культура та спорт
Міністерство культури, молоді та спорту України
Управління з розвитку людського капіталу
Відділ підбору, мотивації та розвитку персоналу управління з розвитку людського капіталу

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта: Вища освіта за ступенем не нижче бакалавра
2. Досвід роботи: Не потребує
3. Володіння державною мовою: Вільне володіння державною мовою
4 Володіння іноземною мовою: Не потребує

Посадові обов’язки

– Забезпечення реалізації функції підбору персоналу:
﹣ Складання та підтримка актуалізації плану по рекрутингу та конкурсам
﹣ Узгодження з керівником заявок на пошук
﹣ Складання профілів посад
﹣ Забезпечення внутрішньої і зовнішньої комунікації про наявність вакансій
﹣ Попередній відбір і залучення кандидатів для конкурсу
﹣ Методологічна і консультаційна підтримка кандидатів в процесі проходження конкурсу
﹣ Допомога адміністратору конкурсної комісії в організації та проведенні конкурсу
﹣ Участь в засіданнях конкурсної комісії та фінальних співбесідах з кандидатом
﹣ Комунікація з кандидатом щодо виходу на роботу
﹣ Аналітика ефективності процесу рекрутингу - ведення звіту з підбору, бази кандидатів’

﹣ Забезпечення реалізації функції адаптації персоналу:
– Забезпечення робочого місця фінального кандидата всім необхідним
– Комунікація з командою про вихід нового співробітника
– Вступний інструктаж для нового співробітника в перший робочий день
– Контроль над постановкою цілей на період випробування
– Організація і контроль над якісним і регулярним наданням зворотнього зв’язку новому співробітнику за результатамивиконання цілей на випробування
– Проведення вступних тренінгів для нових співробітників
– Комунікація з новим співробітником і його наставником для забезпечення введення в роботу і інтеграції нового співробітника
– Аналітика ефективності процесу адаптації нових співробітників - проведення опитувань нових співробітників і консолідація результатів

– Забезпечення організаційного розвитку в закріплених підрозділах:
– Підтримка актуальності і наповненості штатного розпису в Excel або HR системі
– Супровід змін в організаційній структурі і штатному розписі
– Розробка профілів посад
– Допомога керівникам в описі посадових інструкцій, положень про роботу підрозділів
– Підготовка аналітичної звітності для керівників підрозділів, регулярна звітність керівникам підрозділів по HR метрикам

– Управління винагородою у закріплених підрозділах:
– Участь у визначенні рівня та системи винагороди для співробітників в закріплених підрозділах
– Узгодження рівня винагороди при прийомі та переведенні співробітників
– Аналітика ефективності системи винагороди в підрозділі
– Щомісячна звітність за розміром сукупної винагороди співробітників підрозділу
– Участь в бюджетуванні ФОП

– Забезпечення реалізації функції управління ефективністю в закріплених підрозділах:
– Впровадження в ввірених підрозділах і забезпечення реалізації оцінки співробітників по відповідності профілю посади:
– Проведення оцінки співробітників
– Модерація оцінки та калібрування персоналу
– Консолідація результатів оцінки та модерація процесу оцінки між співробітником і керівником
– Забезпечення своєчасного і регулярного надання зворотного зв’язку за результатами оцінки співробітників

– Впровадження та забезпечення реалізації системи управління по цілям в закріплених підрозділах для керівників та працівників:
– Допомога керівникам в розробці цілей, забезпечення їх затвердження та каскадування
– Модерація і забезпечення підведення проміжних підсумків по цілям
– Забезпечення регулярної комунікації в підрозділі по цілям і результатам їх досягнення, організація і модерація загальних заходів по цілям
– Забезпечення підведення підсумків за цілями з усіма співробітниками, які потрапляють під систему постановки та оцінки цілей

– Реалізація функції оцінки та розвитку персоналу в закріплених підрозділах:
– Забезпечення складання планів індивідуального розвитку за результатами оцінки
– Консолідація планів з навчання, передача планів фахівцю, відповідальному за навчання персоналу
– Контроль і допомога в реалізації планів розвитку та навчання співробітниками
– Забезпечення регулярної зворотнього зв’язку між керівником і співробітником щодо виконання індивідуального плану розвитку
– Оцінка ефективності навчання, що пройшли співробітники
– Аналітика ефективності системи навчання

– Забезпечення функції внутрішніх комунікацій в закріплених підрозділах:
– Забезпечення ефективних внутрішніх комунікацій всередині команди: вихід нових співробітників, привітання, прогрес в досягненні цілей, важливі події для команд і міністерства в цілому
– Участь у впровадженні єдиного каналу комунікацій для співробітників
– Проведення заходів, що сприяють поліпшенню комунікації між співробітниками в підрозділах та побудові організаційної культури

– Реалізація функції утримання співробітників у закріплених підрозділах:
– Проведення інтерв’ю з співробітниками, які звільняються
– Консолідація результатів і аналіз причин звільнення і рівня плинності персоналу
– Розробка заходів для утримання персоналу для керівників підрозділів і міністерства в цілому

– Підтримка та розбудова HR функції в Міністерстві:
– Консультування співробітників щодо кадрових, організаційних питань
– Консультування керівників щодо питань управління командами
– Розвиток у керівників навичок управління персоналом, партнерство і підтримка в питаннях розвитку команд

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

– Посадовий оклад згідно зі штатним розписом 10 600 грн,
– Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови КМУ від 18 січня 2017 р. №15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;
– інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”.

Рівень заробітної плати

10800 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 19


Хамула Олена Юріївна
+38-(044)-234-3914
hamula@mincult.gov.ua

04.02.2020
10.02.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація