Зачекайте
№ФУ.29.01.2020.1005

Головний державний інспектор (з закріпленням робочого місця у місті Маріуполь)

Публічне адміністрування/ Державне управління
Головне управління Держпраці у Донецькій області
Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Відділ нагляду в агропромисловому комплексі, житлово-комунальному господарстві та соціально-культурній сфері

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра. Без вимог до стажу. Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

1) реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами;;
2) здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному рівні в межах повноважень відділу;
3) здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;
4) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці;
5) бере участь у координації відповідно до законодавства роботу місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб’єктів господарювання у сферах промислової безпеки, охорони праці;
6) бере участь у здійсненні контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;
7) бере участь у підготовці пропозицій до загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, виробничого середовища і контролює їх виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм;
8) здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;
9) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення у тому числі з питань:
- забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;
- монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки;
- виробництва, зберігання, використання отруйних речовин у виробничих процесах, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів;
- організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці, навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами та перевірки їх знань;
10) здійснює державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, з питань проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
11) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до компетенції відділу;
12) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю відділу;
13) видає в установленому порядку роботодавцям обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції відділу, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;
14) складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає страви про такі правопорушення і накладає адміністративні стягнення;
15) накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства, невиконання розпоряджень посадових осіб Управління;
16) координує діяльність виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад з питань виконання ними повноважень, нагляд з реалізацією яких віднесено до компетенції відділу;
17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

29 01 2020 Гол Держ Інсп Маріуполь Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

Посадовий оклад –5500 грн., а також:
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Рівень заробітної плати

5500 - 5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
85302, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Прокоф’єва, 82


Рисована Марина Володимирівна
+38-(099)-489-8323
10dn.gudsp@ukr.net

20.02.2020 10:00
Донецька область, м. Покровськ, вул. Прокоф’єва, б. 82
14.02.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація