Зачекайте
№ФУ.29.01.2020.1004

Головний державний інспектор (з закріпленням робочого місця у місті Краматорськ)

Публічне адміністрування/ Державне управління
Головне управління Держпраці у Донецькій області
Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Відділ нагляду в агропромисловому комплексі, житлово-комунальному господарстві та соціально-культурній сфері

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра. Без вимог до стажу. Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1) реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами;;
2) здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному рівні в межах повноважень відділу;
3) здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;
4) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці;
5) бере участь у координації відповідно до законодавства роботу місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб’єктів господарювання у сферах промислової безпеки, охорони праці;
6) бере участь у здійсненні контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;
7) бере участь у підготовці пропозицій до загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, виробничого середовища і контролює їх виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм;
8) здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;
9) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення у тому числі з питань:
- забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;
- монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки;
- виробництва, зберігання, використання отруйних речовин у виробничих процесах, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів;
- організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці, навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами та перевірки їх знань;
10) здійснює державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, з питань проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
11) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до компетенції відділу;
12) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю відділу;
13) видає в установленому порядку роботодавцям обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції відділу, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;
14) складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає страви про такі правопорушення і накладає адміністративні стягнення;
15) накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства, невиконання розпоряджень посадових осіб Управління;
16) координує діяльність виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад з питань виконання ними повноважень, нагляд з реалізацією яких віднесено до компетенції відділу;
17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

Посадовий оклад –5500 грн., а також:
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Рівень заробітної плати

5500 - 5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
85302, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Прокоф’єва, 82


Рисована Марина Володимирівна
+38-(099)-489-8323
10dn.gudsp@ukr.net

29.01.2020
14.02.2020
29.01.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація