Зачекайте
001493

001493

Сільське господарство
Київська обласна державна адміністрація
управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - Вища, ступінь вищої освіти – не нижче магістра.
Досвід роботи - Досвід роботи на посадах державної служби категорій „Бˮ чи „Вˮ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше двох років.
Володіння державною мовою - Вільне володіння державною мовою.
Володіння іноземною мовою - Не обов’язково.

Посадові обов’язки

Директор департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації:
здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед головою Київської обласної державної адміністрації за виконання покладених на департамент завдань, сприяє створенню належних умов праці у департаменті;
організовує роботу регіональної експертної комісії щодо присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, інших комісій відповідно до нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства України та інших органів влади;
подає на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації положення про департамент;
затверджує посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов’язки між ними;
планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської обласної державної адміністрації;
вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;
звітує перед головою Київської обласної державної адміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;
може входити до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;
може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Київської обласної державної адміністрації;
видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області);
подає на погодження Київській обласній державній адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання департаменту, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції департаменту;
здійснює інші, визначені Законом України „Про державну службуˮ повноваження керівника державної служби у департаменті.
здійснює інші повноваження, визначені законом.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі.

Умови оплати праці

Оплата праці здійснюється відповідно до Закону України „Про державну службуˮ, інших нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників державних органів, штатного розпису.

Рівень заробітної плати

10990 - 10990 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01196, М.КИЇВ, площа Лесі Українки, 1


Будушевський Олександр Ігорович
+38-(044)-286-8243
kаdrkoda@ukr.net

16.10.2019 11:00
Конкурс проводиться за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1, Київська обласна державна адміністрація. Конкурс проводиться поетапно: 1) прийняття рішення про оголошення конкурсу; 2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; 3) прийняття та розгляд інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі; 4) проведення тестування та визначення його результаті - 16 жовтня 2019 року об 11 годині 00 хвилин, кімната 913; 5) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (у випадках, передбачених цим Порядком); 6) проведення співбесіди та визначення її результатів; 7) складення загального рейтингу кандидатів; 8) визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу; 9) оприлюднення результатів конкурсу За рішенням конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Київської обласної державної адміністрації про дату та час проведення етапів конкурсу кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби категорії „Бˮ – директора департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації буде повідомлено додатково.
01.10.2019
10.10.2019


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація