Зачекайте
001483

0014853

Охорона здоров'я
Київська обласна державна адміністрація
Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - Вища, ступінь вищої освіти – не нижче магістра.
Досвід роботи - Досвід роботи на посадах державної служби категорій „Бˮ чи „Вˮ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше двох років.
Володіння державною мовою - Вільне володіння державною мовою.
Володіння іноземною мовою - Не обов’язково.

Посадові обов’язки

Директор департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації:
забезпечує реалізацію державної політики у галузі охорони здоров’я на території Київської області;
здійснює управління в межах повноважень закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організацію їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;
здійснює прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я Київської області та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
здійснює заходи, спрямовані на запобігання інфекційних захворювань, епідемій та їх ліквідацію;
здійснює організацію надання медико-санітарної допомоги населенню, роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;
здійснює забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій;
організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
забезпечує надання адміністративних послуг;
забезпечує здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;
готує пропозиції до проєктів програм соціально-економічного розвитку Київської області та проєктів обласного бюджету, подає їх на розгляд облдержадміністрації та забезпечує їх виконання;
бере участь у підготовці звітів голови Київської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської обласної ради;
розробляє обласні цільові програми у сфері охорони здоров’я населення, подає їх у встановленому порядку на розгляд Київської обласної ради та організовує їх виконання;
здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на території області, виконання комплексу заходів з управління та контролю якістю надання медичної допомоги у закладах охорони здоров’я області;
здійснює організаційне і методичне забезпечення роботи закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення на території Київської області;
здійснює організаційно-методичне керівництво аптечними закладами, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у фармацевтичному секторі сфери охорони здоров’я Київської області, забезпечує контроль за їх діяльністю;
забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;
вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проєктів програм соціально-економічного розвитку області;
організовує роботу з охорони здоров’я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх форм власності та підпорядкування, виробництва і якості продуктів дитячого харчування у закладах охорони здоров’я;
визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;
організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;
сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідних громадських експертиз, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;
здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;
організовує у межах своїх повноважень планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру;
організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання;
сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій в зоні проведення АТО.
здійснює інші повноваження, передбачені положенням про департамент охорони здоров’я Київської облдержадміністрації.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі.

Умови оплати праці

Оплата праці здійснюється відповідно до Закону України „Про державну службуˮ, інших нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників державних органів, штатного розпису.

Рівень заробітної плати

10990 - 10990 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01196, М.КИЇВ, площа Лесі Українки, 1


Будушевський Олександр Ігорович
+38-(044)-286-8243
kаdrkoda@ukr.net

17.10.2019 11:00
Конкурс проводиться за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1, Київська обласна державна адміністрація. Конкурс проводиться поетапно: 1) прийняття рішення про оголошення конкурсу; 2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; 3) прийняття та розгляд інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі; 4) проведення тестування та визначення його результаті - 17 жовтня 2019 року о 11 годині 00 хвилин, кімната 913; 5) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (у випадках, передбачених цим Порядком); 6) проведення співбесіди та визначення її результатів; 7) складення загального рейтингу кандидатів; 8) визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу; 9) оприлюднення результатів конкурсу За рішенням конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Київської обласної державної адміністрації про дату та час проведення етапів конкурсу кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби категорії „Бˮ – директора департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації буде повідомлено додатково.
01.10.2019
10.10.2019


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація