Зачекайте
№ФУ21.01.2021.38

завідувач сектору персоналу

Управління персоналом/ Розвиток Державної служби
Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області
РСЦ МВС в Полтавській області
Сектор персоналу

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче магістра
Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво діяльністю кадрової служби, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в регіональному сервісному центрі МВС в Полтавській області. Разом з іншими структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику пропозиції щодо її вдосконалення.
Здійснює контроль за дотриманням Закону України ’Про державну службу’ та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи та державної служби. У разі необхідності забезпечує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, пов’язаних з дотриманням актів законодавства, усуненням виявлених порушень. Забезпечує прогнозування та планування потреб в кадрах, організацію замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців.
Контролює відповідність освітньо-кваліфікаційної підготовки працівників покладеним на них обов’язкам. Бере участь у розробленні структури апарату, штатного розпису, здійснює погодження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій державних службовців у структурних підрозділах органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому установах. Керує розробкою перспективних і поточних планів роботи з кадрами. Організовує ведення, облік, зберігання особових справ, трудових книжок працівників, підготовку графіків відпусток, документів, необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення, видачу службових посвідчень, довідок, складання звітності. Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної та конкурсної комісій. Забезпечує здійснення кадрової роботи з керівниками секторів, віддлів РСЦ МВС та керівниками ТСЦ МВС. Здійснює прийом громадян з кадрових питань. Бере участь у проведенні занять з питань кадрової роботи відповідно до сфери діяльності служби.
Забезпечує організацію проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.
Відповідає за санітарно-гігієнічний стан приміщень сектору, охорону праці, протипожежну безпеку та збереження цілісності майна закріпленого за сектором.
Організовує та приймає участь в здійсненні перевірок ТСЦ МВС в Полтавській області, в межах своєї компетенції.
Здійснює контроль за достовірністю даних та своєчасністю подання табелів обліку робочого часу підрозділами РСЦ МВС в Полтавській області.
За необхідності виконує інші завдання та доручення керівництва РСЦ МВС.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

1) Посадовий оклад - 5810 грн.
2) Розміри надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця, додаткових стимулюючих виплат (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) визначаються та встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).
3) Преміювання відповідно чинного законодавства.

Рівень заробітної плати

5810 - 5810 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
38751, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Кременчуцька, 2В


Васюта Валентина Костянтинівна
+38-(053)-259-0736
hr_pol@hsc.gov.ua

22.01.2020
28.01.2020
11.08.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація