Зачекайте
001442

Генеральний директор Директорату з питань національної безпеки та оборони

Оборона
Офіс Президента України
Директорат з питань національної безпеки та оборони

Кваліфікаційні вимоги

Освіта Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста (магістра) в галузі державного (державного військового) управління.
Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво роботою Директорату та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань щодо:
1) аналізу військових, військово-політичних, воєнно-економічних, оборонно-промислових та інших процесів, що відбуваються у воєнній сфері, сфері оборони, і за результатами аналізу подання в установленому порядку Керівнику Офісу Президента України інформаційно-аналітичних та експертних матеріалів для інформування Президента України;
2) вивчення та аналізу діяльності суб’єктів сектору безпеки та оборони у воєнній сфері, здійснення оцінки ефективності впровадження реформ та формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, з урахуванням можливих ризиків та переваг;
3) підготовки відповідно до компетенції Директорату пропозицій щодо:
здійснення Президентом України керівництва у сфері оборони держави, реалізації повноважень Глави держави як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України;
удосконалення діяльності Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, розвідувальних органів України, Управління державної охорони України;
військово-технічного співробітництва, здійснення експортного контролю, додержання міжнародних зобов’язань України про нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння;
вдосконалення функціонування державної системи урядового зв’язку, забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування, органів військового управління, підприємств, установ та організацій;
функціонування і розвитку органів, які здійснюють державну охорону;
забезпечення Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань озброєнням, військовою та спеціальною технікою;
4) участі у:
підготовці матеріалів до проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, доповідей і промов Президента України;
плануванні діяльності Президента України, підготовці матеріалів до прес-конференцій, виступів та зустрічей Президента України;
підготовці робочих поїздок Президента України та необхідних для цього аналітичних матеріалів;
підготовці проекту подання Президента України до Верховної Ради України про оголошення стану війни та пропозицій щодо використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України;
підготовці пропозицій і проектів рішень Глави держави про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях;
підготовці проектів актів Президента України, розпоряджень Керівника Офісу Президента України, законопроектів, що вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи, ініціюванні визначення окремих законопроектів з питань, що належать до компетенції Директорату, як невідкладних для позачергового розгляду Верховною Радою України;
супроводженні за дорученням Керівника Офісу Президента України в комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до компетенції Директорату, здійсненні моніторингу за проходженням таких законопроектів у парламенті;
експертизі прийнятих Верховною Радою України законів України, які надходять на підпис Президентові України, внесенні у встановленому порядку вмотивованих пропозицій стосовно підписання законів або застосування щодо них права вето;
здійсненні аналізу актів Кабінету Міністрів України, рішень голів місцевих державних адміністрацій, підготовці за результатами такого аналізу відповідних висновків і пропозицій;
опрацюванні запитів народних депутатів України, груп народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України до Президента України, Керівника Офісу Президента України, депутатських звернень, що надходять до Президента України, Офісу Президента України;
розгляді звернень громадян, державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, підготовці пропозицій щодо розв’язання порушених у них проблем;
забезпеченні в установленому порядку доступу до публічної інформації, розгляді запитів на інформацію, що надходять до Президента України, Офісу Президента України;
підготовці та організації привітань Президента України з нагоди професійних свят та інших урочистих подій;
5) підготовки висновків і пропозицій щодо призначення на посади та звільнення з посад вищого військового керівництва держави, а також щодо призначення на посади посадових осіб сектору безпеки і оборони, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України відповідно до законодавства України;
6) опрацювання відповідно до компетенції Директорату подань про присвоєння вищих військових та спеціальних звань, нагородження військовослужбовців і працівників державними нагородами України;
7) забезпечення здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
8) опрацювання разом з іншими структурними підрозділами Офісу Президента України питань щодо утворення, реорганізації і ліквідації Президентом України консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, здійснення в межах компетенції організаційного забезпечення діяльності утворених Президентом України допоміжних органів і служб, діяльність яких стосується питань, що належать до компетенції Директорату;
9) здійснення постійного моніторингу та системного аналізу стану виконання визначених актами Президента України завдань з питань, що належать до компетенції Директорату;
10) надання в межах компетенції Директорату консультативної допомоги органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо виконання завдань, визначених актами Президента України, та реалізації ініціатив Глави держави;
11) здійснення відповідно до законодавства інших функцій, необхідних для виконання покладених на Директорат завдань.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

29 08 2019 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 14 520 грн;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 35 000 грн (на період випробування зазначена надбавка встановлюється в розмірі 50 відсотків);
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше
50 відсотків посадового окладу;
інші виплати, премії – у разі встановлення.

Рівень заробітної плати

50020 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
01001, М.КИЇВ, Банкова, 11


Кузняк Світлана Юріївна
+38-(044)-255-6487
vacancy@apu.gov.ua

24.09.2019 10:00
м. Київ, вул. Прорізна, 15, Національне агентство України з питань державної служби
12.09.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація