Зачекайте
001434

Генеральний директор Директорату з питань регіональної політики та децентралізації

Публічне адміністрування/ Державне управління
Офіс Президента України
Директорат з питань регіональної політики та децентралізації

Кваліфікаційні вимоги

1.Освіта - не нижче магістра.

2. Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3. Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

1) здійснює керівництво роботою Директорату та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань щодо:
аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної регіональної та кадрової політики;
вивчення діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо додержання ними норм Конституції України, виконання законів України, актів Президента України;
аналізу суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в регіонах, у тому числі на тимчасово окупованій території;
здійснення моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування, їх взаємодії з органами виконавчої влади, у тому числі щодо реалізації державної політики стосовно децентралізації;
ведення електронних інформаційних баз даних, необхідних для виконання завдань, покладених на Директорат;
здійснення моніторингу діяльності центрів допомоги учасникам антитерористичної операції, належного забезпечення їх роботи місцевими державними адміністраціями;
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ’Про очищення влади’, стосовно голів місцевих державних адміністрацій та осіб, які претендують на зайняття цих посад;
2) організовує роботу Директорату з:
експертно-аналітичного, організаційного та іншого забезпечення підготовки та проведення у регіонах заходів за участю Президента України, Керівника Офісу Президента України, його Першого заступника та заступників;
опрацювання Директоратом внесених в установленому порядку пропозицій з кадрових питань, що належать до повноважень Президента України, зокрема щодо призначення на посади та звільнення з посад голів місцевих державних адміністрацій, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, відставки голів місцевих державних адміністрацій, погодження призначення на посади та звільнення з посад перших заступників та заступників голів обласних державних адміністрацій, а також першого заступника, заступників голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, ведення обліку таких кадрів; підготовки проектів подань Президента України до Верховної Ради України про призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії; призначення на посади та звільнення з посад керівників Національної академії державного управління при Президентові України, регіональних інститутів державного управління, інститутів Академії;
забезпечення взаємодії Президента України з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, готує пропозиції щодо підвищення ефективності такої взаємодії;
підготовки та проведення засідань допоміжних органів з питань регіональної та кадрової політики, децентралізації та державної служби, утворених Президентом України, Керівником Офісу Президента України;
підготовки засідань комісій і робочих груп з питань, пов’язаних з діяльністю місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, утворених Президентом України, Керівником Офісу Президента України, семінарів, нарад, інших заходів з посадовими особами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Директорату;
підготовки матеріалів до прес-конференцій, виступів, зустрічей Президента України, Керівника Офісу Президента України та його Першого заступника, Керівника Апарату Офісу Президента України з питань, що належать до компетенції Директорату;
вивчення та проведення аналізу діяльності Національної академії державного управління при Президентові України, підготовки пропозицій щодо вдосконалення її діяльності;
надання методичної, організаційної, інформаційної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, військово-цивільним адміністраціям у виконанні завдань, визначених актами Президента України;
підвищення кваліфікації керівних кадрів місцевих органів виконавчої влади;
здійснення моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування, підготовки за його результатами для Президента України, Керівника Офісу Президента України, його Першого заступника відповідних матеріалів, пропозицій та проектів рішень;
3) забезпечує підготовку, розроблення та внесення в установленому порядку Керівнику Офісу Президента України для подання Президентові України пропозицій з питань, віднесених до компетенції Директорату, щодо:
проведення у регіонах заходів за участю Президента України, Керівника Офісу Президента України, його Першого заступника та заступників;
вдосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації державної регіональної та кадрової політики, додержання ними Конституції та законів України, виконання актів Президента України;

присвоєння рангів посадовим особам, які призначаються на посади державної служби Президентом України;
утворення військово-цивільних адміністрацій, їх ліквідації.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

08 08 2019 1 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 17 424 грн.;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 35 000 грн. (на період випробування зазначена надбавка встановлюється у розмірі 50 відсотків);
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

52924 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
01001, М.КИЇВ, Банкова, 11


Стецюк Марія Михайлівна
+38-(044)-255-7595
maria.stetsuk@apu.gov.ua

29.08.2019 10:00
м. Київ, вул. Прорізна, 15, Національне агентство України з питань державної служби
22.08.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація