Зачекайте
001420

Державний експерт експертної групи сталого розвитку населених пунктів Директорату просторового планування територій та архітектури (нормопроектувальник)

Регіональний та міський розвиток
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
Експертна група сталого розвитку населених пунктів

Кваліфікаційні вимоги

Освіта:
ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
Досвід роботи:
не потребує
Володіння державною мовою:
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1) здійснює моніторинг та оцінку законодавства, аналіз нормативно-правових актів з питань сталого розвитку населених пунктів з метою виявлення прогалин та неузгодженостей та підготовку пропозицій щодо його вдосконалення;
2) здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський досвід з питань сталого розвитку населених пунктів;
3) розробляє пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань сталого розвитку населених пунктів;
4) розробляє пропозиції щодо формування цілей та пріоритетів діяльності Міністерства у сфері сталого розвитку населених пунктів, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем;
5) узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства;
6) забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України;
7) забезпечує розроблення та погодження нормативних документів (стандартів) у сфері сталого розвитку населених пунктів;
8) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи; розробляє зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
9) ініціює розробку та розробляє в межах компетенції проекти нормативно-правових актів та нормативних документів з питань сталого розвитку населених пунктів;
11) здійснює в межах компетенції опрацювання та бере участь у погодженні договорів та інших документів з питань сталого розвитку населених пунктів;
12) бере участь у розробленні державних і міжрегіональних стратегій та програм розвитку сталого розвитку населених пунктів

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

06 08 2019 8 Docx

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 9732 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 30500 грн. (на період випробування встановлюється в розмірі 50 %),
надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

40432 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9


Лобенко Альона Сергіївна Семенець Юлія Олександрівна -
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

02.09.2019 10:00
м. Київ, вул. Прорізна, 15
27.08.2019

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація