Зачекайте
001418

Керівник експертної групи міжрегіонального та транскордонного співробітництва Директорату регіонального розвитку (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника)

Регіональний та міський розвиток
Міністерство розвитку громад та територій України
Директорат регіонального розвитку
експертна група міжрегіонального та транскордонного співробітництва

Кваліфікаційні вимоги

Освіта:
Ступінь вищої освіти не нижче магістра
Досвід роботи:
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері регіонального розвитку
Володіння державною мовою:
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1) здійснює оперативне керівництво та координацію роботи експертної групи, розподіл обов’язків між державними експертами та іншими спеціалістами, контроль виконання ними своїх завдань;
2) забезпечує:
– формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері міжрегіонального та транскордонного співробітництва, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
– здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики щодо міжрегіонального та транскордонного співробітництва, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;
– нормативно-правове регулювання щодо міжрегіонального та транскордонного співробітництва, планування ресурсів та заходів, необхідних для реалізації державної регіональної політики;
– розроблення державної програми розвитку транскордонного співробітництва;
– здійснення фахових комунікацій;
– здійснення заходів щодо адаптації законодавства України щодо міжрегіонального та транскордонного співробітництва до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчення міжнародного досвіду у сфері міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
– здійснення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету для реалізації державних програм розвитку проблемних територій та заходів міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
– формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;
– реалізацію заходів з інформування громадськості щодо засад державної політики Міністерства у сфері міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
– визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики щодо міжрегіонального та транскордонного співробітництва (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо);
– проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики щодо міжрегіонального та транскордонного співробітництва, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері її компетенції та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
2) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики у сфері міжрегіонального та транскордонного співробітництва та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Розробляє зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
3) бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення системи державної статистики регіонального розвитку відповідно до системи статистики Європейського Союзу;
4) бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Міністерства у сфері регіонального розвитку;
5) бере участь у процесі стратегічного планування, розробляє пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань, що належать до його компетенції;
6) бере участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері регіонального розвитку

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

06 08 2019 6 Docx

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника)

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12012 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 33200 грн. (на період випробування встановлюється в розмірі 50 %),
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

45712 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01601, м.Київ, М.КИЇВ, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9


Лобенко Альона Сергіївна Семенець Юлія Олександрівна -
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

02.09.2019 10:00
м. Київ, вул. Прорізна, 15
27.08.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація