Зачекайте
001417

Керівник експертної групи підвищення енергоефективності в будівельній галузі Директорату технічного регулювання у будівництві

Регіональний та міський розвиток
Міністерство розвитку громад та територій України
Директорат технічного регулювання у будівництві
Експертна група підвищення енергоефективності в будівельній галузі

Кваліфікаційні вимоги

Освіта:
Ступінь вищої освіти не нижче магістра
Досвід роботи:
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері будівництва
Володіння державною мовою:
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1) здійснює оперативне керівництво та координацію роботи експертної групи, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює виконання ними своїх завдань;
2) забезпечує:
- розробку державних цільових та інших програм з питань підвищення енергоефективності об’єктів будівництва;
- здійснення постійного аналізу стану справ з питань підвищення енергоефективності об’єктів будівництва;
- формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків з питань підвищення енергоефективності об’єктів будівництва;
- визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики з питань підвищення енергоефективності об’єктів будівництва;
- проведення консультацій із заінтересованими сторонами для залучення їх до процесу формування державної політики з питань підвищення енергоефективності об’єктів будівництва з метою вивчення, узагальнення і вираховування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у зазначеній сфері з метою визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
- здійснення фахових комунікацій з питань підвищення енергоефективності об’єктів будівництва;
- розробку пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ з питань підвищення енергоефективності об’єктів будівництва, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, підготовку відповідних проектів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів та подання їх на розгляд керівництву Міністерства;
- здійснення аналізу нормативно-правових актів з питань підвищення енергоефективності об’єктів будівництва з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробку пропозицій щодо його вдосконалення та підготовку відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства;
- узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України з питань підвищення енергоефективності об’єктів будівництва;
- здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики з питань підвищення енергоефективності об’єктів будівництва за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, підготовку пропозицій щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
- участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Міністерства з питань підвищення енергоефективності об’єктів будівництва, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;
- здійснення заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський досвід з питань підвищення енергоефективності об’єктів будівництва;
3) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства з питань підвищення енергоефективності об’єктів будівництва, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
4) проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики з питань підвищення енергоефективності об’єктів будівництва, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
5) бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань підвищення енергоефективності об’єктів будівництва;
6) бере участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів з питань підвищення енергоефективності об’єктів будівництва

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12012 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 33200 грн. (на період випробування встановлюється в розмірі 50 %),
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

45712 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9


Лобенко Альона Сергіївна Семенець Юлія Олександрівна -
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

06.08.2019
27.08.2019
05.08.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація