Зачекайте
001416

Керівник експертної групи сталого розвитку населених пунктів Директорату просторового планування територій та архітектури

Регіональний та міський розвиток
Міністерство розвитку громад та територій України
Директорат просторового планування територій та архітектури
Експертна група сталого розвитку населених пунктів та збереження архітектурної спадщини

Кваліфікаційні вимоги

Освіта:
Ступінь вищої освіти не нижче магістра
Досвід роботи:
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері будівництва, архітектури, містобудування
Володіння державною мовою:
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1) здійснює оперативне керівництво та координацію роботи експертної групи, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює виконання ними своїх завдань;
2) забезпечує:
- розробку пропозицій щодо формування цілей та пріоритетів діяльності Міністерства у сфері сталого розвитку населених пунктів;
- здійснення постійного аналізу стану справ у сфері сталого розвитку населених пунктів, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналіз існуючих та виявлення нових проблем у сфері його компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
- формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків;
- визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері сталого розвитку населених пунктів;
- проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері сталого розвитку населених пунктів та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
- здійснення фахових комунікацій;
- розробку пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері сталого розвитку населених пунктів, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, розробку відповідних проектів документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подання їх на розгляд керівництву Міністерства;
- здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері сталого розвитку населених пунктів з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробку пропозицій щодо його вдосконалення та розробку відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства;
- узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що нею розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України;
- моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері сталого розвитку населених пунктів за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розробляє пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
3) проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері сталого розвитку населених пунктів, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
4) бере участь у процесі стратегічного планування, розробляє пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань, що належать до її компетенції;
5) бере участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері сталого розвитку населених пунктів;
6) здійснює моніторинг у сфері сталого розвитку населених пунктів;
7) забезпечує розробку та погодження державних норм, правил, технічних регламентів та стандартів у сфері сталого розвитку населених пунктів;
8) розробляє заходи, спрямовані на формування та ефективну реалізацію державної політики у сфері проведення реформи, пов’язаної зі сталим розвитком населених пунктів;
9) розробляє та координує програми, пов’язані зі сталим розвитком населених пунктів;
10) бере участь у розробленні державних і міжрегіональних стратегій та програм розвитку населених пунктів в межах компетенції Директорату;
11) розробляє пропозиції щодо сталого розвитку населених пунктів в інвестиційних та інноваційних проектах, які пропонуються до фінансування за рахунок бюджетних, інвестиційних та інших коштів;
12) сприяє в межах повноважень реалізації державної політики у сфері сталого розвитку населених пунктів;
13) проводить моніторинг впровадження реформи у сфері сталого розвитку населених пунктів;
14) здійснює в межах компетенції співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги для розвитку у сфері сталого розвитку населених пунктів

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

06 08 2019 4 Docx

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12012 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 33200 грн. (на період випробування встановлюється в розмірі 50 %),
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

45712 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9


Лобенко Альона Сергіївна Семенець Юлія Олександрівна -
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

02.09.2019 10:00
м. Київ, вул. Прорізна, 15
27.08.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація