Зачекайте
001415

Керівник експертної групи планування територій Директорату просторового планування територій та архітектури

Регіональний та міський розвиток
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Директорат просторового планування територій та архітектури
Експертна група планування територій

Кваліфікаційні вимоги

Освіта:
Ступінь вищої освіти не нижче магістра
Досвід роботи:
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері будівництва, архітектури, містобудування
Володіння державною мовою:
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1) здійснює оперативне керівництво та координацію роботи експертної групи, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює виконання ними своїх завдань;
2) забезпечує:
- розробку пропозицій щодо формування цілей та пріоритетів діяльності Міністерства у сфері планування територій;
- здійснення постійного аналізу стану справ у сфері планування територій, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналіз існуючих та виявлення нових проблем у сфері його компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
- формування пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків;
- визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері планування територій;
- проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері планування територій та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
- здійснення фахових комунікацій;
- розробку пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері планування територій, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, розробку відповідних проектів документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подання їх на розгляд керівництву Міністерства;
- здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері планування територій з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробку пропозицій щодо його вдосконалення та підготовку відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства;
- узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України;
- здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері планування територій за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, підготовку пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
- участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Міністерства, розробку методичних рекомендацій та подання роз’яснення;
3) проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері планування територій, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
4) бере участь у процесі стратегічного планування, розробляє пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань, що належать до її компетенції;
5) бере участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері планування територій;
6) здійснює моніторинг у сфері планування територій;
7) забезпечує розробку державних норм, правил, технічних регламентів та стандартів у сфері планування територій та процедуру їх погодження;
8) розробляє заходи, спрямовані на формування та ефективну реалізацію державної політики у сфері планування територій;
9) бере участь у розробленні державних і міжрегіональних стратегій та програм розвитку планування територій в межах компетенції Директорату;
10) розробляє пропозиції щодо планування територій в інвестиційних та інноваційних проектах, які пропонуються до фінансування за рахунок бюджетних, інвестиційних та інших коштів;
11) сприяє в межах повноважень реалізації державної політики у сфері планування територій;
12) здійснює в межах компетенції співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги для розвитку у сфері планування територій;
13) бере участь у підготовці проектів за механізмами реалізації положень, пов’язаних із плануванням територій

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

06 08 2019 3 Docx

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12012 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 33200 грн. (на період випробування встановлюється в розмірі 50 %),
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

45712 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9


Лобенко Альона Сергіївна Семенець Юлія Олександрівна -
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

02.09.2019 10:00
м. Київ, вул. Прорізна, 15
27.08.2019

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація