Зачекайте
001414

Генеральний директор Директорату просторового планування територій та архітектури

Регіональний та міський розвиток
Міністерство розвитку громад та територій України
Директорат просторового планування територій та архітектури

Кваліфікаційні вимоги

Освіта:
Ступінь вищої освіти не нижче магістра
Досвід роботи:
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері будівництва, архітектури, містобудування
Володіння державною мовою:
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1)здійснює загальне оперативне керівництво та координацію роботи директорату, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює виконання ними своїх завдань;
2)забезпечує:
- розробку пропозицій щодо формування цілей та пріоритетів діяльності Міністерства у сферах просторового планування територій на державному, регіональному та місцевому рівнях, сталого розвитку населених пунктів, збереження архітектурної спадщини та створення безбар’єрного простору, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;
- здійснення постійного аналізу стану справ у сферах планування територій, сталого розвитку населених пунктів, збереження архітектурної спадщини та створення безбар’єрного простору, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері його компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
- формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків;
- визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сферах планування територій, сталого розвитку населених пунктів, збереження архітектурної спадщини та створення безбар’єрного простору;
- проведення консультацій із заінтересованими сторонами для залучення їх до процесу формування державної політики, вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у сферах планування територій, сталого розвитку населених пунктів, збереження архітектурної спадщини та створення безбар’єрного простору, та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
- здійснення фахових комунікацій;
- розробку пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сферах планування територій, сталого розвитку населених пунктів, збереження архітектурної спадщини та створення безбар’єрного простору, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, розробку відповідних проектів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів та подання їх на розгляд керівництву Міністерства;
- здійснення аналізу нормативно-правових актів у сферах планування територій, сталого розвитку населених пунктів, збереження архітектурної спадщини та створення безбар’єрного простору з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробку пропозицій щодо його вдосконалення та підготовку відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства;
- узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України;
- моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сферах планування територій, сталого розвитку населених пунктів, збереження архітектурної спадщини та створення безбар’єрного простору за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Віце-прем’єр-міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розробку пропозицій щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
- проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах планування територій, сталого розвитку населених пунктів, збереження архітектурної спадщини та створення безбар’єрного простору, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
- координацію залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сферах планування територій, сталого розвитку населених пунктів, збереження архітектурної спадщини та створення безбар’єрного простору;
3)бере участь у процесі стратегічного планування, розробляє пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань, що належать до сфери планування територій, сталого розвитку населених пунктів, збереження архітектурної спадщини та створення безбар’єрного простору;
4)бере участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сферах планування територій, сталого розвитку населених пунктів, збереження архітектурної спадщини та створення безбар’єрного простору

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

06 08 2019 2 Docx

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 17424 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 35000 грн. (на період випробування встановлюється в розмірі 50 %),
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

52924 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9


Лобенко Альона Сергіївна Семенець Юлія Олександрівна -
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

02.09.2019 10:00
м. Київ, вул. Прорізна, 15
27.08.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація