Зачекайте
001413

Генеральний директор Директорату технічного регулювання у будівництві

Регіональний та міський розвиток
Міністерство розвитку громад та територій України
Директорат технічного регулювання у будівництві

Кваліфікаційні вимоги

Освіта:
Ступінь вищої освіти не нижче магістра
Досвід роботи:
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері будівництва, архітектури, містобудування
Володіння державною мовою:
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1)здійснює загальне оперативне керівництво та координацію роботи директорату, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює виконання ними своїх завдань;
2)забезпечує:
- розробку пропозицій щодо формування цілей та пріоритетів діяльності Міністерства у сфері технічного регулювання у будівництві та будівельних матеріалів, а саме промисловості будівельних матеріалів, проектування в будівництві, підвищення енергоефективності в будівельній галузі, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;
- здійснення постійного аналізу стану справ у сфері технічного регулювання у будівництві та будівельних матеріалів, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері його компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
- формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;
- визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері технічного регулювання у будівництві та будівельних матеріалів;
- проведення консультацій із заінтересованими сторонами для залучення їх до процесу формування державної політики у сфері технічного регулювання у будівництві та будівельних матеріалів, з метою вивчення, узагальнення і вираховування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у зазначеній сфері з метою визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
- здійснення фахових комунікацій;
- здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання у будівництві та будівельних матеріалів заради виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробку пропозиції щодо його вдосконалення та розробку відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства;
- розробку пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері технічного регулювання у будівництві та будівельних матеріалів, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, розробку відповідних проектів документів державної політики;
- моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері технічного регулювання у будівництві та будівельних матеріалів за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, розробку пропозицій щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
- узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України;
- проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики з питань технічного регулювання у будівництві, проектування в будівництві та енергоефективності у сфері будівництва, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
- висловлення в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, у сфері технічного регулювання у будівництві та будівельних матеріалів; розробку зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
- координацію залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги з питань технічного регулювання у будівництві;
3)бере участь у процесі стратегічного планування, розробляє пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань технічного регулювання у будівництві та будівельних матеріалів;
4)бере участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері технічного регулювання у будівництві та будівельних матеріалів

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

06 08 2019 1 Docx

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 17424 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 35000 грн. (на період випробування встановлюється в розмірі 50 %),
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

52924 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9


Лобенко Альона Сергіївна Семенець Юлія Олександрівна -
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

02.09.2019 10:00
м. Київ, вул. Прорізна, 15
27.08.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація