Зачекайте
001351

державний секретар Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Регіональний та міський розвиток
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива — не менше трьох років
3. Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою - володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька)

Посадові обов’язки

Посадові обов’язки:
1) організація роботи апарату Мінрегіону;
2) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань Мінрегіону та подання їх на розгляд Міністра;
3) організація та здійснення контролю за виконанням апаратом Мінрегіону Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітування про їх виконання;
4) підготовка та подання Міністрові для затвердження планів роботи Мінрегіону, звітування про їх виконання;
5) затвердження за погодженням з Мінфіном штатного розпису та кошторису Мінрегіону;
6) призначення на посаду та звільнення з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінрегіону, присвоєння їм рангів державних службовців, прийняття рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
7) прийняття на роботу та звільнення з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінрегіону, прийняття рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
8) забезпечення в установленому порядку організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінрегіону;
9) представлення Мінрегіону як юридичної особи в цивільно-правових відносинах;
10) видання з питань, що належать до компетенції державного секретаря Мінрегіону, наказів організаційно-розпорядчого характеру та здійснення контролю за їх виконанням;
11) здійснення інших повноважень, визначених законом.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

5cf90b42e1cad556648594 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Умови оплати праці

Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 24000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);
3) стимулююча виплата у вигляді надбавки за виконання особливо важливої роботи — відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15;
4) надбавка за вислугу років — 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
5) інші виплати, премії — у разі встановлення.

Рівень заробітної плати

24000 грн.

Категорія посади

А

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01008, м.Київ, М.КИЇВ, М.КИЇВ, вул. Михайла Грушевського, 12/2


Велієва Олеся Валеріївна
+38-(044)-256-0001
velieva@nads.gov.ua

09.07.2019 10:00
Місце, час і дата проведення конкурсу — м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 9 липня 2019 року
25.06.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація