Зачекайте
УІОЛА260к74

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Іваничівської районної державної адміністрації Волинської області

Освіта
Іваничівська районна державна адміністрація
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Іваничівської районної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта не нижче ступеня магістра.
Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1) забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації на території району державної політики у сфері освіти, молоді та спорту, культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної та інформаційної політики;
2) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
3) розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури, молоді та спорту;
4) вносить пропозиції до проекту районного бюджету, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
5) розробляє проекти розпоряджень голови райдерж-адміністрації, у визначених чинним законодавством випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
6) бере участь у підготовці звітів голови райдержад- міністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
7)затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;
8) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
9) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
10) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
11) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності  за дорученням керівництва райдержадміністрації;
12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
13) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу;
15) організовує внутрішній контроль та забезпечує здійснення у відділі та підвідомчих закладах, та установах контроль за ефективним, цільовим і раціональним використанням бюджетних коштів, головним розпорядником яких визначено відділ;
16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;
17)здійснює призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
19) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового та трудового розпорядку, виконавської дисципліни;
20) сприяє матеріально-технічному забезпеченню та інформатизації галузей освіти та культури;
21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад згідно із штатним розписом – 6800 грн.
2. Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
3. Надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Рівень заробітної плати

6800 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
45300, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул.Банківська, 2


Шльома Олена Петрівна
+38-(033)-722-1748
org@ivaadm.gov.ua

27.01.2020 11:00
смт Іваничі, вул. Грушевського, 13, Іваничівська районна державна адміністрація, 11.00 год. 27 січня 2020 року (тестування).
13.01.2020
23.01.2020
16.04.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація