Зачекайте
№УІОЛА248к

Завідувач сектору юридичного забезпечення Управління Державної міграційної служби України в Черкаській області

Право / Правознавство
Управління Державної міграційної служби України в Черкаській області
Управління ДМС України в Черкаській області
Сектор юридичного забезпечення

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче магістра у галузі знань «Право»
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

- організовує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері діяльності Управління, правильного застосування законодавства в Управлінні, у представленні інтересів Управління в судах;
- розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління;
- перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти наказів та інших актів, що подаються на підпис начальника Управління, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів;
- готує та подає до ДМС пропозиції щодо розробки та вдосконалення нормативно-правових актів у сфері міграції;
- переглядає разом із структурними підрозділами Управління організаційно-розпорядчі акти та інші документи з питань, що належать до компетенції Управління;
- інформує начальника Управління про необхідність вжиття заходів для внесення змін до організаційно-розпорядчих актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
- разом із зацікавленими структурними підрозділами узагальнює практику застосування законодавства у сфері Управління, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд начальника Управління для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
- розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Управління, та готує пропозиції до них;
- здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
- організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Управління, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників зацікавлених структурних підрозділів;
- організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
- проводить разом із зацікавленими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності органу виконавчої влади, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
- аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Управлінням, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
- сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальнику Управління письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;
- здійснює методичне керівництво правовою роботою в Управлінні, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд начальника Управління щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Управління, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів;
- веде облік актів законодавства України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;
- збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
- організовує роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників сектору, роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Управління, а також за дорученням начальника розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;
- здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Управління;
- забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Управління в судах та інших органах.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5810 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, інші доплати та премії відповідно до статей 50,52 Закону України «Про державну службу»

Рівень заробітної плати

5810 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
18002, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ обл., бульвар Шевченка, 117


Озеран Наталія Володимирівна
+38-(047)-233-0696
ck_person@dmsu.gov.ua

09.01.2020
29.01.2020
25.01.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація