Зачекайте
010118

Державний секретар Міністерства оборони

Публічне адміністрування/ Державне управління
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період — не менше трьох років або досвід реформування чи управління змінами у великих організаціях
3. Володіння державною
мовою - вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною
мовою - володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька)

Посадові обов’язки

1) організація роботи апарату Міноборони;
2) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань Міноборони та подання їх на розгляд Міністра;
3) організація та здійснення контролю за виконанням апаратом Міноборони Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, подання звіту про їх виконання;
4) підготовка та подання Міністру для затвердження планів роботи Міноборони, звіту про їх виконання;
5) затвердження за погодженням з Мінфіном штатного розпису та кошторису Міноборони;
6) призначення на посади та звільнення з посад в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Міноборони, прийняття рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
7) прийняття на роботу та звільнення з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Міноборони, прийняття рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
8) забезпечення в установленому порядку організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Міноборони;
9) представлення Міноборони як юридичної особи в цивільно-правових відносинах;
10) видання з питань, що належать до його повноважень, наказів організаційно-розпорядчого характеру та здійснення контролю за їх виконанням;
11) здійснення інших повноважень, визначених законом.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад — 24 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);
3) інші надбавки, доплати та премії — відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;
4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи — відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р.
№ 15.

Рівень заробітної плати

24000 грн.

Категорія посади

А

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
01008, м.Київ, М.КИЇВ, М.КИЇВ, вул. Михайла Грушевського, 12/2


Іванова Світлана Миколаївна
+38-(044)-256-0001
ivanova@nads.gov.ua

28.12.2019
15.01.2020
28.12.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація