Зачекайте
z191210

Начальник Одеської митниці Держмитслужби

Публічне адміністрування/ Державне управління
Державна митна служба України
Одеська митниця

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - Вища за освітнім ступенем не нижче магістра
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Начальник митниці:
- очолює Митницю, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності;
- представляє Митницю у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
- організовує та контролює у межах повноважень виконання в Митниці Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, наказів Держмитслужби, інших актів законодавства з питань, що належать до компетенції Держмитслужби;
- подає Голові Держмитслужби на затвердження плани роботи Митниці;
- забезпечує виконання Митницею наказів Держмитслужби та доручень Голови Держмитслужби, його першого заступника та заступників;
- звітує перед Головою Держмитслужби про виконання планів роботи Митниці та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Митниці, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників, винних у допущених порушеннях;
- вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб і працівників Митниці, присвоює їм ранги державних службовців, спеціальні звання (якщо інше не передбачено законом), забезпечує однакові підходи в Митниці до заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
- порушує перед Головою Держмитслужби питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, спеціальні звання (якщо інше не передбачено законом), а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;
- затверджує положення про структурні підрозділи Митниці і посадові інструкції працівників, призначає на посаду та звільняє з посади, в тому числі покладає виконання обов’язків за вакантними посадами, керівників структурних підрозділів та їх заступників;
- призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Митниці (якщо інше не передбачено законом), формує кадровий резерв на відповідні посади;
- приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Митниці;
- вносить на розгляд Голови Держмитслужби пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації митних постів;
- забезпечує організацію підготовки, підвищення кваліфікації посадових осіб і працівників Митниці, оцінювання результатів їх службової діяльності в межах повноважень, визначених законодавством про державну службу;
- вносить в установленому порядку подання щодо представлення посадових осіб і працівників Митниці до відзначення державними нагородами України;
- розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
- взаємодіє в установленому порядку зі структурними підрозділами Держмитслужби, її територіальними органами, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями (спілками), відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій та об’єднань, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями;
- здійснює комунікації (робочі зустрічі, листування, обмін інформацією тощо) з міжнародними організаціями та державними органами іноземних держав з питань, що належать до компетенції Митниці;
- забезпечує кіберзахист та захист інформації в Митниці, реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням у Митниці;
- утворює комісії, робочі групи та бере участь у їх роботі;
- скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Митниці;
- залучає фахівців, експертів, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Митниці;
- підписує накази та інші документи організаційно-розпорядчого характеру Митниці;
- дає обов’язкові для виконання посадовими особами і працівниками Митниці доручення;
- забезпечує дотримання встановленого Головою Держмитслужби порядку обміну інформацією між Держмитслужбою та її територіальними органами, а також вчасність її подання;
- у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення підлеглими, у межах повноважень уживає передбачених законом заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомляє про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції, самостійний структурний підрозділ у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції Держмитслужби для вжиття заходів, передбачених законодавством;
- організовує розробку та внесення на розгляд Держмитслужбі проєктів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції Митниці;
- здійснює розгляд проєктів нормативно-правових актів та надання пропозицій до їх змісту;
- визначає функціональні повноваження структурних підрозділів у складі Митниці;
- підписує листи до територіальних органів Держмитслужби, підприємств, установ та організацій з питань діяльності Митниці;
- підписує службові листи, доповідні записки, довідки і документи інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені керівництву Держмитслужби або структурним підрозділам, а також листи до структурних підрозділів Держмитслужби щодо отримання інформаційних та аналітичних матеріалів, необхідних для виконання наданих доручень та покладених функцій;
- здійснює розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність посадових осіб та інших працівників Митниці (включаючи заступника начальника Митниці) та митних постів, які є відокремленими структурними підрозділами Митниці;
- уповноважує посадових осіб Митниці складати протоколи про порушення митних правил;
- здійснює інші повноваження, визначені законами України

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 10 990 грн;
- надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу»;
- надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

10990 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
04119, М.КИЇВ, вул. Дегтярівська, 11-г


Лосінець Олексій Сергійович
+38-(044)-481-1957
losinets@customs.gov.ua

21.01.2020 12:00
Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, м. Київ, вул. Прорізна, 15; о 12 год. 00 хв. 21 січня 2020 року (тестування на знання законодавства)
28.12.2019
17.01.2020


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація