Зачекайте
ПОДА-01

Директор Юридичного департаменту Полтавської облдержадміністрації

Право / Правознавство
Полтавська обласна державна адміністрація
Апарат Полтавської облдержадміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Освіта. Ступінь вищої освіти не нижче магістра
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Посадові обов’язки 1)здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в департаменті;
2) планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Полтавської обласної державної адміністрації.;
3) діє без довіреності від імені департаменту, представляє його інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
4) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;
5) в межах своїх повноважень укладає договори, контракти, меморандуми тощо, видає довіреності;
6) визначає структуру департаменту, затверджує посадові інструкції працівників та розподіляє обов’язки між ними;
7) представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Полтавської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
8) візує проекти розпоряджень голови Полтавської обласної державної адміністрації у сфері земельних, лісових та пов’язаних з розпорядженням нерухомим майном відносин, проекти розпоряджень про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану галузей національної економіки стосовно забезпечення життєдіяльності населення на особливий період у цілому щодо Полтавської обласної державної адміністрації, а також інші проекти розпоряджень за дорученням голови Полтавської обласної державної адміністрації, накази керівників структурних підрозділів Полтавської обласної державної адміністрації, надає окремі доручення працівникам Юридичного департаменту щодо візування проектів наказів керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації;
9) може представляти інтереси голови Полтавської обласної державної адміністрації, посадових осіб Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, та їх посадових осіб у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань та (або) спорів;
10) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції департаменту.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 10990,00 грн., інші виплати відповідно до Закону України „Про державну службу”

Рівень заробітної плати

10990 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
36014, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Соборності,45


Вовк Валентина Василівна
+38-(053)-260-9325
kadry@adm-pl.gov.ua

27.12.2019
03.01.2020
31.10.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація