Зачекайте
001154

Генеральний директор Директорату з питань адміністративної політики

Право / Правознавство
Міністерство юстиції України
Директорат з питань адміністративної політики

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Право» ;
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво роботою Директорату і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Директорат з питань адміністративної політики Міністерства юстиції України;
забезпечує розподіл обов’язків між керівниками експертних груп та державними експертами в межах Директорату;
визначає політику та стратегію діяльності Директорату;
планує роботу Директорату та контролює стан її виконання;
вносить пропозиції керівництву Мін’юсту щодо вдосконалення роботи Директорату;
організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;
у межах повноважень, визначених керівництвом Мін’юсту, підписує листи, запити, довідки, звіти та документи з питань, що належать до компетенції Директорату, які надсилаються до інших державних органів, підприємств, установ та організацій;
забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Директорату, та проведення правової експертизи проектів актів;
забезпечує координацію взаємодії з іншими директоратами та структурними підрозділами апарату Мін’юсту, відповідними структурними підрозділами апарату інших міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів України, консультативними, дорадчими та іншими органами, утвореними в установленому порядку;
за дорученням керівництва представляє Мін’юст в інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Директорату;
бере участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах, що належать до компетенції Директорату;
вносить пропозиції Державному секретарю Мін’юсту щодо застосування заохочень до державних службовців Директорату;
здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань охорони державної таємниці за напрямами діяльності Директорату;
забезпечує дотримання державними службовцями Директорату правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавської дисципліни;
за дорученням керівництва Мін’юсту виконує інші завдання

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

06 03 2019 1 Docx

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 17424,00 грн;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 35 000 грн (на період випробування надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється в розмірі 50 відсотків);
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн;
премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

52924 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО, будинок 13


Ходак Ганна Сергіївна
+38-(044)-271-1541
kadrca@minjust.gov.ua

02.04.2019 10:00
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73 (тестування)
26.03.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація