Зачекайте
ту 1003

Начальник відділу

Екологія та природні ресурси
Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області
Відділ у Голопристанському районі

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта не нижче ступеню магістра відповідного професійного спрямування.
Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

1. Здійснення керівництва відділом, персональна відповідальність за організацію роботи та результати діяльності.
2. Звітування перед начальником Головного управління щодо виконання покладених на відділ завдань та планів роботи.
3. Надання пропозицій щодо здійснення добору кадрів у відділ.
4. Внесення пропозицій начальнику Головного управління щодо призначення на посади та звільнення з посад державних службовців та працівників відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, прийняття рішень щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
5. У межах повноважень, передбачених законом, надання обов’язкових для виконання державними службовцями і працівниками відділу доручень.
6. Розробка та подання Головному управлінню пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства України.
7. Подання в установленому порядку Головному управлінню пропозицій щодо здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції; здійснення в межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна.
8. Подання начальнику Головного управління пропозицій щодо розроблення:
- нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері земельних відносин в установленому законодавством порядку;
- стандартів і технічних регламентів у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також порядків створення та актуалізації картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз даних;
- нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;
9. Подання у встановленому порядку пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж району, села і селища, регулювання земельних відносин.
10. Надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері.
11. Участь у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов’язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції.
12. Здійснення заходів щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель.
13. Забезпечення ведення Державного земельного кадастру, забезпечення здійснення інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в установленому порядку.
14. Організація виконання на відповідній території робіт із землеустрою, охорони та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
15. Забезпечення здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні; внесенні до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру (крім відомостей (змін до них) про землі в межах державного кордону).
16. Забезпечення ведення поземельних книг.
17. Забезпечення надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об’єктів Державного земельного кадастру та відмови в їх наданні, надання витягів з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону.
18. Участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж району, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні.
19. Забезпечення підготовки та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій.
20. Організація виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи.
21. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель та внесення їх на розгляд Голові Держгеокадастру, видача витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки.
22. Забезпечення науково-експертного, інформаційного та методичного проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, вжиття організаційних заходів щодо проведення земельних торгів.
23. Забезпечення здійснення землеустрою, у тому числі забезпечення проведення державної інвентаризації земель.
24. Внесення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозицій щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
25. Забезпечення створення, формування і ведення місцевого фонду документації із землеустрою.
26. Здійснення державного нагляду у сфері землеустрою.
27. Проведення відповідно до законодавства моніторингу земель.
28. Прийняття участі у державному регулюванні планування територій.
29. Погодження в межах повноважень, передбачених законом, документації із землеустрою.
30. Надання роз’яснень з питань, що належать до його компетенції.
31. Здійснення розгляду звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держгеокадастру.
1. 32. Здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. 33. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни.
34. Дотримання законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково (на постійній основі)

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 5600,00 грн.;
2) надбавка за вислугу років (3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу);
3) надбавка за ранг державного службовця;
4) премії, інші виплати – у разі встановлення.

Рівень заробітної плати

5600 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
73036, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Університетська, 136-а


Доліна Наталія Олександрівна
+38-(055)-231-3105
kadryzem_khe@land.gov.ua

17.01.2020 10:00
73036, Херсонська область, м. Херсон, вул. Університетська, буд. 136-а
23.12.2019
15.01.2020


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація