Зачекайте
001130

Державний експерт експертної групи з питань медичних виробів та косметичних засобів Фармацевтичного директорату

Охорона здоров'я
Міністерство охорони здоров’я України
Фармацевтичний директорат
Експертна група з питань медичних виробів та косметичних засобів

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
Досвід роботи - не потребує.
Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

здійснення постійного аналізу стану справ особливостей системи технічного регулювання обігу медичних виробів та косметичних засобів, засад державної політики у сфері медичних виробів та косметичних засобів (далі – сфера компетенції), враховуючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів, органів місцевого самоврядування, звернень громадян та інших джерел інформації. Виявлення причини виникнення проблем у відповідній сфері, наслідки виникнення таких проблем та розробка варіантів їх вирішення. Визначення джерела та методів збирання інформації та її верифікації;
формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання проблем. Оцінювання потенційного впливу та ризиків альтернативних варіантів розв’язання проблем на розвиток у відповідній сфері компетенції;
визначення кола ключових заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері компетенції (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо);
проведення консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері компетенції та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
забезпечення здійснення фахових комунікацій;
розробка пропозиції щодо формування державної політики
за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, підготовка відповідних проектів документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подання їх на розгляд керівнику експертної групи;
здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері компетенції з метою виявлення прогалин і неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробка пропозиції щодо його вдосконалення та підготовка відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України, актів МОЗ України в сфері компетенції;
забезпечення узгодженості проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України;
здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, підготовка пропозицій щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
прийняття участі у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики МОЗ України в межах його компетенції, підготовка методичних рекомендацій та надання необхідних роз’яснень;
висловлювання, в межах компетенції, позиції щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату МОЗ або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів,
які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи; підготовка зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
прийняття участі у процесі стратегічного планування, підготовка пропозицій до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності МОЗ України, що належать до сфери компетенції;
подання пропозицій щодо технічного регулювання обігу медичних виробів та косметичних виробів;
розробка та прийняття участі у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції експертної групи;
розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження від інших державних органів, з питань, що належать до компетенції МОЗ України, та підготовка пропозицій до них;
здійснення у межах своєї компетенції заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
виконання та прийняття участі у виконанні доручень Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, інших органів державної влади;
розгляд звернень юридичних та фізичних осіб з правових питань, які надійшли до МОЗ України;
проведення прийому представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій галузі охорони здоров’я з питань, які входять до компетенції експертної групи.
прийняття участі у підготовці інформації для засобів масової інформації, у тому числі через офіційний веб-сайт МОЗ України, з питань, що належать до компетенції; складанні звітності про роботу Директорату за встановленими формами;
в організації роботи з підвищення кваліфікації працівників Директорату згідно з затвердженим планом; у роботі постійних комісій, робочих груп, конференціях, нарадах, інших заходах у разі розгляду питань щодо застосування нормативно-правових актів;
внесення керівництву експертної групи пропозицій щодо удосконалення своєї роботи;
забезпечення своєчасного і якісного збору, обробки, аналізу
та використання інформації, необхідної для належного виконання службових обов’язків.
виконання інших завдань керівника експертної групи.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7 700 грн.;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 28 300 –
40 000 грн.;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу
за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн.;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

36200 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01021, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 7


Туржавська Юлія Олегівна
+38-(044)-200-0789
moz.gov_@ukr.net

04.03.2019 10:00
м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7
04.02.2019
23.02.2019


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація