Зачекайте
001125

Державний експерт експертної групи з питань розвитку профілактичних програм інфекційних та неінфекційних захворювань, імунопрофілактики Директорату громадського здоров’я

Охорона здоров'я
Міністерство охорони здоров’я України
Директорат громадського здоров’я
Експертна група з питань розвитку профілактичних програм інфекційних та неінфекційних захворювань, імунопрофілактики

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
Досвід роботи - не потребує.
Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

здійснення аналізу стану справ, аналізу існуючих та виявлення нових проблем у сфері формування державної політики з питань розвитку профілактичних програм інфекційних та неінфекційних захворювань, імунопрофілактики (далі – сфера компетенції) на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян та інших джерел інформації;
визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері компетенції (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо);
проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері компетенції та визначенні альтернативних варіантів розв’язання проблем;
здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері компетенції, узагальнення практики застосування законодавства, розробка пропозицій щодо його вдосконалення, усунення прогалин та неузгодженостей;
формування пропозицій (зокрема, у вигляді презентацій, аналітичних, довідкових, інформаційних та інших матеріалів) щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їхніх переваг та ризиків;
проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах компетенції, підготовка пропозицій щодо джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
розробка та прийняття участі у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до сфери компетенції;
визначення та забезпечення узгодженості проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами плану дій Уряду, програм діяльності Кабміну, зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію та іншими міжнародними зобов’язаннями;
здійснення у межах своєї компетенції заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
висловлення в межах компетенції позиції щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату МОЗ або іншими державними органами, та подання на розгляд Кабміну, а також законопроектів, які подаються на розгляд ВРУ іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, та підготовка зауважень і пропозицій;
розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження від інших державних органів з питань, що належать до сфери компетенції, та підготовка пропозицій до них;
здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції за визначеними показниками досягнення цілей, підготовка пропозицій щодо продовження або корегування державної політики;
формування пропозицій та прийняття участі у заходах щодо інформування громадськості про засади державної політики МОЗ у сфері компетенції, підготовка рекомендацій та надання необхідних роз’яснень, зокрема, прийняття участі у підготовці інформації для засобів масової інформації, у тому числі через офіційний веб-сайт МОЗ України, з питань, що належать до компетенції;
за дорученням керівника експертної групи прийняття участі у процесі стратегічного планування, підготовка пропозицій до планів дій Уряду та планів діяльності МОЗ у сфері компетенції;
виконання та прийняття участі у виконанні доручень Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, інших органів державної влади;
за дорученням керівника експертної групи здійснення координації залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сфері своєї компетенції;
розгляд звернень юридичних та фізичних осіб з правових питань, що надійшли до МОЗ України і знаходяться у межах компетенції;
прийняття участі у роботі постійних комісій, робочих груп, конференціях, нарадах, інших заходах у разі розгляду питань щодо застосування нормативно-правових актів у сфері компетенції;
проведення прийому представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій галузі охорони здоров’я з питань, які входять до компетенції Директорату;
прийняття участі у складанні звітності про роботу Директорату за встановленими формами;
забезпечення своєчасного і якісного збору, обробки, аналізу та використання інформації, необхідної для належного виконання службових обов’язків;
прийняття участі в організації роботи з підвищення кваліфікації працівників Директорату згідно з затвердженим планом;
внесення керівнику експертної групи пропозицій щодо вдосконалення своєї роботи;
виконання інших завдань керівника експертної групи.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7 700 грн.;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 28 300 –
40 000 грн.;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу
за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн.;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

36200 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01021, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 7


Туржавська Юлія Олегівна
+38-(044)-200-0789
moz.gov_@ukr.net

04.03.2019 10:00
м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7
04.02.2019
23.02.2019


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація