Зачекайте
001124

Державний експерт експертної групи з питань стандартизації та якості медичної допомоги Директорату медичних послуг (друга вакантна посада)

Охорона здоров'я
Міністерство охорони здоров’я України
Директорат медичних послуг
Експертна група з питань стандартизації та якості медичної допомоги

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
Досвід роботи - не потребує.
Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

здійснення постійного аналізу стану справ у сфері стандартизації та якості медичної допомоги (далі – у сфері компетенції), включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналіз існуючих та виявлення нових проблем на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
формування пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків;
визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері компетенції (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо);
проведення консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу реформування системи охорони здоров’я, вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері компетенції та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
розробка пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем з Програмами діяльності Уряду, підготовка відповідних проектів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів та подання їх на розгляд керівнику Експертної групи;
здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері компетенції з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробка пропозиції щодо його вдосконалення та підготовка відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів МОЗ України;
розробка галузевих стандартів у сфері компетенції;
розробка методики оцінки основних індикативних показників стану здоров’я населення, діяльності закладів охорони здоров’я у сфері компетенції;
розробка загальнодержавних стандартів та нормативно- правових актів з питань стандартизації та якості медичної допомоги;
у межах повноважень здійснення заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчення європейського досвіду у сфері компетенції;
проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції, визначення джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
підготовка відповідей на запити фізичних та юридичних осіб з питань, що знаходяться у межах компетенції Експертної групи;
прийняття участі у процесі стратегічного планування, підготовка пропозицій до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності МОЗ з питань, що належать до компетенції;
розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження від інших державних органів, з питань, що належать до компетенції Експертної групи, та підготовка пропозицій до них;
виконання та прийняття участі у виконанні доручень Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, інших органів державної влади;
прийняття участі у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики у сфері компетенції, підготовці методичних рекомендацій та наданні необхідних роз’яснень;
прийняття участі у підготовці інформації для засобів масової інформації, у тому числі через офіційний веб-сайт МОЗ України, з питань, що належать до компетенції;
участь у складанні звітності про роботу Директорату за встановленими формами;
участь в організації роботи з підвищення кваліфікації працівників Директорату згідно з затвердженим планом;
участь у роботі постійних комісій, робочих груп, конференціях, нарадах, інших заходах у разі розгляду питань щодо застосування нормативно-правових актів, що належать до сфери компетенції державного експерта;
внесення керівнику Експертної групи пропозицій щодо удосконалення своєї роботи;
забезпечення своєчасного і якісного збору, обробки, аналізу та використання інформації, необхідної для належного виконання службових обов’язків;
виконання інших завдань керівника Експертної групи.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7 700 грн.;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 28 300 –
40 000 грн.;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу
за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн.;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

36200 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01021, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 7


Туржавська Юлія Олегівна
+38-(044)-200-0789
moz.gov_@ukr.net

04.03.2019 10:00
м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7
04.02.2019
23.02.2019


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація