Зачекайте
001123

Державний експерт експертної групи з питань надання первинної медичної допомоги Директорату медичних послуг

Охорона здоров'я
Міністерство охорони здоров’я України
Директорат медичних послуг
Експертна група з питань надання первинної медичної допомоги

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
Досвід роботи - не потребує.
Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

виявлення проблем, що існують у сфері забезпечення державних гарантій надання медичних послуг на первинному рівні (далі – сфера компетенції державного експерта), на основі дослідження статистичних даних, звернень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повідомлень у засобах масової інформації, звернень громадян, наукових публікацій та інших джерел інформації;
розробка проектів актів законодавства, що забезпечують організацію медичного обслуговування на первинному рівні;
визначення джерел та методів збирання інформації у сфері компетенції державного експерта та її верифікації, аналізування причини виникнення даних проблем, механізму загострення або зниження їхньої інтенсивності, існуючої державної політики щодо проблем, можливі наслідки не усунення проблем протягом визначеного періоду;
визначення ключових заінтересованих сторін політики, які є об’єктами впливу політики, що здійснюється експертною групою у сфері компетенції;
забезпечення здійснення консультацій у сфері компетенції із заінтересованими сторонами, в т.ч. сторонами соціального діалогу щодо визначення проблем, які існують у відповідній сфері компетенції експертної групи, та щодо альтернативних підходів до вирішення проблем з метою їх залучення до процесу формування державної політики;
здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері компетенції з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозиції щодо його вдосконалення та підготовка відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів МОЗ України;
розробка галузевих стандартів у сфері забезпечення державних гарантій надання медичних послуг на первинному рівні;
розробка вимог до надання первинної медичної допомоги;
розробка методик оцінки основних індикативних показників стану здоров’я населення, діяльності установ та закладів охорони здоров’я первинного рівня;
сприяння розвитку ринку медичних послуг та державно-приватного партнерства;
забезпечення узгодженості проектів документів державної політики та проектів актів законодавства у сфері забезпечення державних гарантій надання медичних послуг на первинному рівні, розвитку ефективної та доступної мережі закладів, безперервного покращення якості медичної допомоги, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України;
проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції, визначення джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
підготовка відповідей на запити фізичних та юридичних осіб з питань, що знаходяться у межах компетенції Експертної групи;
розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження від інших державних органів, з питань, що належать до компетенції Експертної групи, та підготовка пропозицій до них;
виконання та прийняття участі у виконанні доручень Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, інших органів державної влади;
розробка альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем у сфері забезпечення державних гарантій надання медичних послуг на первинному рівні, оцінка потенційного впливу всіх альтернативних варіантів на соціально-економічний розвиток;
участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики у сфері компетенції, підготовці методичних рекомендацій та надання необхідних роз’яснень;
участь у підготовці інформації для засобів масової інформації, у тому числі через офіційний веб-сайт МОЗ України, з питань, що належать до компетенції;
участь у складанні звітності про роботу Директорату за встановленими формами;
участь в організації роботи з підвищення кваліфікації працівників Директорату згідно з затвердженим планом;
участь у роботі постійних комісій, робочих груп, конференціях, нарадах, інших заходах у разі розгляду питань щодо застосування нормативно-правових актів;
внесення керівнику Експертної групи пропозицій щодо удосконалення своєї роботи;
забезпечення своєчасного і якісного збору, обробки, аналізу та використання інформації, необхідної для належного виконання службових обов’язків;
виконання інших завдань керівника Експертної групи.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7 700 грн.;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 28 300 –
40 000 грн.;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу
за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн.;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

36200 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01021, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 7


Туржавська Юлія Олегівна
+38-(044)-200-0789
moz.gov_@ukr.net

04.03.2019 10:00
м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7
04.02.2019
23.02.2019


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація