Зачекайте
001115

Державний експерт експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг (третя вакантна посада)

Охорона здоров'я
Міністерство охорони здоров’я України
Директорат медичних послуг
Експертна група з питань реформування системи охорони здоров’я

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
Досвід роботи - не потребує.
Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

виявлення проблем, що існують у сфері реформування системи охорони здоров’я (далі – сфера компетенції), на основі дослідження статистичних даних, звернень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повідомлень у засобах масової інформації, звернень громадян, наукових публікацій та інших джерел інформації;
розробка проектів актів законодавства у сфері реформування системи охорони здоров’я з метою імплементації Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та інших Законів України та підзаконних актів;
визначення джерел та методів збирання інформації у сфері компетенції та її верифікації, аналізування причини виникнення даних проблем, механізму загострення або зниження їхньої інтенсивності, існуючої державної політики щодо проблем, можливі наслідки не усунення проблем протягом визначеного періоду;
визначення ключових заінтересованих сторін політики, які є об’єктами впливу політики, що здійснюється експертною групою у сфері компетенції;
забезпечення здійснення консультацій у сфері компетенції із заінтересованими сторонами, в т.ч. сторонами соціального діалогу щодо визначення проблем, які існують у відповідній сфері компетенції експертної групи, та щодо альтернативних підходів до вирішення проблем з метою їх залучення до процесу формування державної політики;
здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері компетенції з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозиції щодо його вдосконалення та підготовка відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів МОЗ України;
проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції, визначення джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
виконання завдань, пов’язаних з реалізацією спільного зі Світовим банком проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»;
підготовка відповідей на запити фізичних та юридичних осіб з питань, що знаходяться у межах компетенції Експертної групи;
розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження від інших державних органів, з питань, що належать до компетенції Експертної групи, та підготовка пропозицій до них;
виконання та прийняття участі у виконанні доручень Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, інших органів державної влади;
розробка альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем у сфері реформування системи охорони здоров’я, оцінка потенційного впливу всіх альтернативних варіантів на соціально-економічний розвиток;
участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики у сфері компетенції, підготовці методичних рекомендацій та наданні необхідних роз’яснень;
участь у підготовці інформації для засобів масової інформації, у тому числі через офіційний веб-сайт МОЗ України, з питань, що належать до компетенції;
участь у складанні звітності про роботу Директорату за встановленими формами;
участь в організації роботи з підвищення кваліфікації працівників Директорату згідно з затвердженим планом;
участь у роботі постійних комісій, робочих груп, конференціях, нарадах, інших заходах у разі розгляду питань щодо застосування нормативно-правових актів;
внесення керівнику Експертної групи пропозицій щодо удосконалення своєї роботи;
забезпечення своєчасного і якісного збору, обробки, аналізу та використання інформації, необхідної для належного виконання службових обов’язків;
виконання інших завдань керівника Експертної групи.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7 700 грн.;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 28 300 –
40 000 грн.;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу
за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн.;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

36200 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01021, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 7


Туржавська Юлія Олегівна
+38-(044)-200-0789
moz.gov_@ukr.net

04.03.2019 10:00
м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7
04.02.2019
23.02.2019


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація