Зачекайте
12_11

спеціаліст (фінансові питання та діловодство) Посольства України в Республіці Індонезія

Фінанси
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Закордонна дипломатична установа України

Кваліфікаційні вимоги

Освіта ступінь вищої освіти – не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за напрямом підготовки економіка та підприємництво; фінанси та кредит; облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування тощо.
Досвід роботи необов’язковий
Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Володіння англійською мовою на рівні не нижче А2 згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти


Посадові обов’язки

Ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності закордонної дипломатичної установи (ЗДУ).
Забезпечує самостійне і в повному обсязі ведення обліку необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат з додержанням положень національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів, методичних рекомендацій щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, організації документообігу і технології оброблення облікових даних.
Бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів. Забезпечує ефективне та цільове використання грошових коштів в межах кошторису.
Складає проект кошторису надходжень та видатків на наступний бюджетний рік та контролює виконання планових показників.
Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку надходжень коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, зв’язаних з їх рухом.
За погодженням з керівником ЗДУ подає в банківські установи документи для перерахування коштів, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.
Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів ЗДУ.
Складає достовірну бухгалтерську та фінансову звітність на підставі первинних документів і бухгалтерських записів та подає її в установлені терміни використовуючи для цього інструментальні та комп’ютеризовані обчислювальні засоби та системи.
Забезпечує групування окремих видів бухгалтерських документів та звітності у справи, а також їх належне зберігання. Підготовка відповідей з питань фінансового обліку та звітності на відповідні запити МЗС України таза дорученням керівництва ЗДУ.
Забезпечує своєчасну обробку вхідної та вихідної кореспонденції ЗДУ.
Здійснює контроль за термінами виконання документів та їх правильним оформленням відповідно до встановлених вимог діловодства.
Організовує роботу з реєстрації, обліку та зберігання документів поточного діловодства, в тому числі опрацьовує документи з обмеженим доступом.
Забезпечує друкування і копіювання службових документів.
Бере участь у підготовці нарад, що скликаються керівництвом, організовує їх технічне обслуговування.
Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання і в установлені строки здає в архів.
Забезпечує збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка законодавством не підлягає розголошенню.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково (до 4 років, за контрактом, згідно із ст. 18 Закону України «Про дипломатичну службу»)

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 7 800 гривень на місяць;
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- компенсаційні виплати за час перебування у довготерміновому відрядженні відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 № 8 «Деякі питання відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження» та від 17.04.2019 № 332 «Про упорядкування здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження»

Рівень заробітної плати

7800 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
01018, М.КИЇВ, Михайлівська площа 1


Задворняк Марта Петрівна
+38-(044)-238-1513
konkurs.mfa@mfa.gov.ua

03.02.2022 10:30
Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, м. Київ, вул. Прорізна, 15 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів) о 10:30 03.02.2022
12.01.2022
28.01.2022


Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація