Зачекайте
001112

Керівник експертної групи з питань стратегічного планування генерального департаменту цифрової трансформації

IT та е-урядування
Державне агентство з питань електронного урядування України
Генеральний департамент цифрової трансформації
Експертна група з питань стратегічного планування

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта: вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
2. Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює загальне керівництво діяльністю експертної групи, організовує планування роботи, забезпечує виконання покладених на неї завдань і функцій.
Забезпечує здійснення постійного аналізу стану справ у сфері цифрової інфраструктури, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, організовує аналіз існуючих та виявлення нових проблем на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації.
Бере участь в координації процесу стратегічного планування та підготовки пропозицій до середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на поточний рік та планів діяльності Агентства з питань, що належать до компетенції експертної групи.
Бере участь в розробці стратегій створення проектів цифрової трансформації, розвитку інформаційних технологій та бізнес-стратегій проектів цифрової трансформації.
Організовує планування та координування робіт, пов’язаних з розробкою планів Агентства, середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на поточний рік.
Здійснює моніторинг, координацію діяльності, робіт та ресурсів, необхідних для створення в результаті реалізації проектів цифрової трансформації.
Здійснює оцінку ризиків та аналіз впливу змін на план Агентства, Плану пріоритетних дій Уряду щодо проектів цифрової трансформації та контроль за внесенням змін до планів Агентства, середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на поточний рік.
Бере участь у формуванні пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків.
Бере участь у визначенні кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері цифрової трансформації (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо).
Бере участь у проведенні консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу реалізації державної політики у сфері цифрової трансформації, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері цифрової трансформації та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем.
Забезпечує розроблення пропозицій щодо реалізації державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері цифрової трансформації, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, підготовку відповідних проектів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів для подання їх на розгляд керівництву Агентства.
Бере участь у сприянні залучення інвестицій, впровадження новітніх технологій та використання управлінського досвіду у сфері цифрової трансформації та розвитку державних електронних інформаційних ресурсів.
Організовує здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері цифрової інфраструктури з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та підготовку відповідних проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів.
Організовує заходи з інформування громадськості щодо засад державної політики Агентства, підготовку методичних рекомендацій та надання необхідних роз’яснень в межах компетенції експертної групи.
Бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський досвід у сфері її компетенції.
Бере участь у розгляді та підготовці проектів відповідей на звернення народних депутатів України та профільних комітетів Верховної Ради України, громадян, підприємств, установ та організацій, участь у підготовці довідкових та аналітичних матеріалів відповідно до запитів у межах покладених на експертну групу завдань.
Організовує наради з питань, що належать до компетенції експертної групи.
Забезпечує дотримання працівниками експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, вимог Інструкції з діловодства.
Аналізує результати роботи експертної групи, вживає заходи щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій.
Надає пропозиції директору генерального департаменту про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.
Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з законодавством.
Виконує інші завдання директора генерального департаменту.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

21 01 2019 4 Docx

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

бестроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 8 900 грн.;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 33 000 –
45 000 грн.;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу
за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

42400 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
03150, М.КИЇВ, вул. Ділова 24


Адельяр Юлія Шахнавазівна
+38-(044)-207-1742
konkurs@e.gov.ua

15.02.2019 10:00
м. Київ, вул. Ділова, буд. 24
11.02.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація