Зачекайте
001111

Керівник експертної групи з питань міжнародної діяльності генерального департаменту цифрової трансформації

IT та е-урядування
Міністерство цифрової трансформації України
Міністерство цифрової трансформації України
Експертна група з питань міжнародної діяльності

Кваліфікаційні вимоги

1. Ступінь вищої освіти не нижче магістра у галузі знань: «Міжнародні відносини», «Гуманітарні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування»
2. Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює загальне керівництво діяльністю експертної групи, організовує планування роботи, забезпечує виконання покладених на неї завдань і функцій.
Забезпечує здійснення постійного аналізу стану справ у сфері міжнародної діяльності щодо розвитку електронного урядування, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти.
Здійснює координацію заходів, пов’язаних з імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.
Бере участь у розбудові в Україні цифрової економіки і цифрового ринку та його подальшої інтеграції до єдиного цифрового ринку ЄС (EU Digital Single Market Strategy).
Бере участь у гармонізації та запровадженні міжнародних стандартів у сфері інформаційних технологій.
Бере участь у розвитку міжнародного співробітництва та інтеграції до загальноєвропейських проектів з розвитку електронного урядування.
Бере участь у підготовці міжнародних договорів України щодо визначення порядку подання повідомлень та визнання схем електронної ідентифікації (із зазначенням рівня довіри для засобів електронної ідентифікації).
Бере участь у автоматизації та технологічному забезпеченні обміну електронними даними між суб’єктами владних повноважень, а також розвитку транскордонної електронної взаємодії.
Організовує проведення системного аналізу стану та впровадження міжнародного досвіду з розвитку інформаційних технологій в органах державної влади.
Бере участь у виконанні та узагальненні практики застосування законодавчих актів України з питань європейської інтеграції, міжнародних зносин та співробітництва у сфері цифрової трансформації.
Бере участь у підготовці пропозицій щодо приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів та інтеграції його в систему міжнародного права.
Бере участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій щодо приєднання України до багатосторонніх міжнародних договорів.
Бере участь у здійсненні координації моніторингу застосування чинних міжнародних договорів у сфері цифрової трансформації.
Організовує наради з питань, що належать до компетенції експертної групи.
Забезпечує дотримання працівниками експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, вимог Інструкції з діловодства.
Аналізує результати роботи експертної групи, вживає заходи щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій.
Надає пропозиції директору генерального департаменту про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.
Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з законодавством.
Виконує інші завдання директора генерального департаменту.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 8 900 грн.;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 33 000 –
45 000 грн.;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу
за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

42400 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
03150, М.КИЇВ, вул. Ділова 24


Адельяр Юлія Шахнавазівна
+38-(044)-207-1742
konkurs@e.gov.ua

21.01.2019
11.02.2019
21.01.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація