Зачекайте
001110

Керівник експертної групи з питань розвитку цифрової інфраструктури генерального департаменту цифрової трансформації

IT та е-урядування
Державне агентство з питань електронного урядування України
Генеральний департамент цифрової трансформації
Експертна група з питань розвитку цифрової інфраструктури

Кваліфікаційні вимоги

1. Ступінь вищої освіти не нижче магістра у сфері інформаційних технологій
2. Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює загальне керівництво діяльністю експертної групи, організовує планування роботи, забезпечує виконання покладених на неї завдань і функцій.
Організовує заходи із створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
Організовує заходи щодо забезпечення ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів органів державної влади.
Бере участь у автоматизації та технологічному забезпеченні обміну електронними даними між суб’єктами владних повноважень з державних електронних інформаційних ресурсів при наданні адміністративних послуг та здійсненні інших владних повноважень шляхом використання сервіс-орієнтованої архітектури.
Організовує створення інтерфейсів прикладного програмування для забезпечення доступу до пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів.
Бере участь у визначенні вимог до форматів, протоколів та інформаційних угод обміну електронними даними, а також вимог щодо розробки та роботи API.
Забезпечує розроблення пропозицій щодо розвитку інформаційних систем органів державної влади, які забезпечують накопичення, облік та надання інформації про наявні API до державних електронних інформаційних ресурсів.
Забезпечує координацію робіт з питань методології та технології проектування інформаційних систем, проектів цифрової трансформації в центральних органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.
Забезпечує проведення системного аналізу стану та тенденцій розвитку інформаційних технологій в органах державної влади.
Здійснює визначення вимог, моделювання та проектування інформаційних систем, проектів цифрової інфраструктури в центральних органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.
Сприяє залученню інвестицій, впровадженню новітніх технологій та використанню управлінського досвіду у сфері електронного урядування та розвитку державних електронних інформаційних ресурсів.
Організовує здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері електронного урядування з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та забезпечує підготовку відповідних проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів.
Забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України.
Організовує заходи з інформування громадськості щодо засад державної політики Агентства, підготовки методичних рекомендацій та надання необхідних роз’яснень.
Бере участь у бюджетному процесі на рівні Агентства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері електронного урядування та розвитку державних електронних інформаційних ресурсів.
Бере участь у підготовці міжнародних договорів України, відповідно до законодавства розробляє міжнародні договори України міжвідомчого характеру та здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції.
Організовує наради з питань, що належать до компетенції експертної групи.
Забезпечує дотримання працівниками експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, вимог Інструкції з діловодства.
Аналізує результати роботи експертної групи, вживає заходи щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій.
Надає пропозиції директору генерального департаменту про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.
Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з законодавством.
Виконує інші завдання директора генерального департаменту.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

21 01 2019 2 Docx

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 8 900 грн.;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 33 000 –
45 000 грн.;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу
за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

42400 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
03150, М.КИЇВ, вул. Ділова 24


Адельяр Юлія Шахнавазівна
+38-(044)-207-1742
konkurs@e.gov.ua

15.02.2019 10:00
м. Київ, вул. Ділова, буд. 24
11.02.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація