Зачекайте
001109

Керівник експертної групи з питань реалізації проектів цифрової трансформації генерального департаменту цифрової трансформації

IT та е-урядування
Державне агентство з питань електронного урядування України
Генеральний департамент цифрової трансформації
Експертна група з питань реалізації проектів цифрової трансформації

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта: вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
2. Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює загальне керівництво діяльністю експертної групи, організовує планування роботи, забезпечує виконання покладених на неї завдань і функцій.
Забезпечує здійснення постійного аналізу стану справ у сфері реалізації проектів цифрової трансформації, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми.
Забезпечує проведення експертної оцінки проектів у сфері цифрової трансформації, які виконуються за рахунок державних коштів.
Організовує здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері електронного урядування з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та підготовку відповідних проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів.
Забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України.
Координує роботу з питань методології та технології проектування інформаційних систем проектів цифрової трансформації.
Організовує визначення вимог, моделювання та проектування інформаційних систем проектів цифрової трансформації.
Бере участь у розробці стратегій створення проектів цифрової трансформації, розвитку інформаційних технологій та бізнес-стратегій проектів цифрової трансформації.
Організовує заходи з інформування громадськості щодо засад державної політики Агентства, підготовку методичних рекомендацій та надання необхідних роз’яснень в межах компетенції експертної групи.
Бере участь у проведенні фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення реалізації державної політики у сфері цифрової трансформації та інформаційної інфраструктури, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету.
Бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на поточний рік, планів діяльності Агентства з питань, що належать до компетенції експертної групи.
Бере участь у бюджетному процесі на рівні Агентства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері цифрової інфраструктури.
Бере участь у підготовці міжнародних договорів України, відповідно до законодавства розробляє міжнародні договори України міжвідомчого характеру та здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до компетенції експертної групи.
Організовує наради з питань, що належать до компетенції експертної групи.
Забезпечує дотримання працівниками експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, вимог Інструкції з діловодства.
Аналізує результати роботи експертної групи, вживає заходи щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій.
Надає пропозиції директору генерального департаменту про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.
Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з законодавством.
Виконує інші завдання директора генерального департаменту.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

21 01 2019 1 Docx

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 8 900 грн.;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 33 000 –
45 000 грн.;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу
за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

42400 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
03150, М.КИЇВ, вул. Ділова 24


Адельяр Юлія Шахнавазівна
+38-(044)-207-1742
konkurs@e.gov.ua

15.02.2019 10:00
м. Київ, вул. Ділова, буд. 24
11.02.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація