Зачекайте
001077

Керівник експертної групи з питань забезпечення реалізації виборчих прав Директорату територіального та місцевого розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України

Публічне адміністрування/ Державне управління
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Директорат територіального та місцевого розвитку
Експертна група з питань забезпечення реалізації виборчих прав

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - вища, ступінь вищої освіти – не нижче магістра у галузях знань “Право”, “Державне управління”
2. Досвід роботи - на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою - вільне

Посадові обов’язки

1) забезпечує організацію роботи експертної групи щодо експертно-аналітичного, організаційного та інформаційного забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, пов’язаного з координацією, наступністю, послідовністю та якістю формування і реалізації державної політики з питань сприяння забезпечення реалізації виборчих прав;
2) візує в межах своєї компетенції проекти актів Кабінету Міністрів, актів законодавства, що вносяться Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради України та Президента України, а також інші документи;
3) бере участь у розробленні разом з іншими структурними підрозділами Секретаріату за дорученням керівництва Кабінету Міністрів та Секретаріату окремих проектів актів законодавства;
4) проводить фахову експертизу внесених до Кабінету Міністрів проектів актів законодавства, що стосуються виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, а також щодо функціонування Державного реєстру виборців;
5) здійснює контроль за виконанням міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською міською державними адміністраціями законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів, а також за своєчасним поданням ними проектів рішень та інших матеріалів відповідно до нормативно-правових актів, резолюцій Кабінету Міністрів та листів Кабінету Міністрів з питань, що належать до компетенції експертної групи;
6) координує роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язану з виконанням ними завдань, передбачених виборчим законодавством, законодавством про референдуми та Законом України “Про Державний реєстр виборців”;
7) готує проекти резолюцій керівництва Кабінету Міністрів, Секретаріату та листів Кабінету Міністрів, Секретаріату центральним, місцевим органам виконавчої влади з питань, що належать до компетенції експертної групи;
8) сприяє здійсненню заходів із забезпечення реалізації виборчих прав громадян шляхом моніторингу та сприяння у вирішенні проблемних питань, пов’язаних з виборчими процесами до органів місцевого самоврядування (перших, чергових, позачергових, повторних або проміжних виборів);
9) узагальнює та аналізує ініціативи щодо проведення місцевих референдумів, забезпечує підготовку відповідних пропозицій;
10) здійснює моніторинг та узагальнення інформації про рішення Верховної Ради України щодо призначення позачергових місцевих виборів та забезпечує опрацювання питань стосовно їх фінансування;
11) здійснює моніторинг ходу підготовки до проведення перших, чергових, призначених позачергових проміжних та повторних місцевих виборів;
12) вивчає іноземний досвід з питань удосконалення виборчих процесів та готує відповідні пропозиції щодо його застосування в Україні;
13) опрацьовує подання Центральної виборчої комісії, обласних державних адміністрацій, обласних рад про нагородження членів Центральної виборчої комісії, працівників її Секретаріату та Служби розпорядника Державного реєстру виборців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських організацій Почесною грамотою Кабінету Міністрів, відзнаками Прем’єр-міністра України, готує до них експертні висновки;
14) забезпечує взаємодію з Центральною виборчою комісією (разом з тим бере участь у заходах, які нею проводяться), центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, Комітетом виборців України з питань, пов’язаних з проведенням виборів та референдумів.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

08 01 2019 4 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 8900 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи –
33 000-45 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 500-800 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу, інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

42400 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01008, М.КИЇВ, вул. Михайла Грушевського, 12/2


Буравова Оксана Володимирівна
+38-(044)-256-7326
konkurs@kmu.gov.ua

01.02.2019 10:00
Клуб Кабінету Міністрів України, м. Київ, вул. Інститутська, 7
28.01.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація