Зачекайте
001055

Державний експерт експертної групи з питань соціальних гарантій, безпеки життя та комплексного розвитку дитини Директорату соціальних послуг та інтеграції (друга вакантна посада)

Соціальна сфера
Міністерство соціальної політики України
Директорат соціальних послуг та інтергації
Експертна група з питань соціальних гарантій, безпеки життя та комплексного розвитку дитини

Кваліфікаційні вимоги

Освіта вища, за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.
Досвід роботи - не потребує.
Володіння державною мовою - вільне.

Посадові обов’язки

- здійснює постійний аналіз законодавства у сфері компетенції експертної групи, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері компетенції експертної групи на основі статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
- готує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків, враховуючи сучасні європейські стандарти соціальної підтримки населення та міжнародний досвід у сфері компетенції експертної групи;
- проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики у сфері компетенції експертної групи, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу законодавства у сфері компетенції експертної групи та визначає альтернативні варіанти розв’язання проблем;
- забезпечує здійснення фахових комунікацій з питань, що належать компетенції експертної групи;
- готує пропозиції щодо формування державної політики за результатами аналізу законодавства у сфері компетенції експертної групи, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання проблем, готує відповідні проекти нормативно-правових актів, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництва Міністерства;
- розвиває спільні міжсекторальні ініціативи в рамках Міністерства з іншими центральними органами виконавчої влади у сфері компетенції експертної групи;
- здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції експертної групи з метою виявлення недоліків , узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства;
- забезпечує узгодженість проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції експертної групи, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими нормативно-правовими актами, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом (далі – Угода про асоціацію) іншими міжнародними зобов’язаннями України;
- здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, готує пропозиції щодо продовження або коригування державної політики;
- бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики у сфері компетенції експертної групи, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;
- здійснює заходи в межах компетенції щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський досвід у сфері компетенції експертної групи;
- висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України, іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
- здійснює фінансово-економічні розрахунки щодо необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи, визначає джерела можливих витрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
- бере участь у межах компетенції у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань, що належать до компетенції експертної групи;
- бере участь у бюджетному процесі з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері компетенції експертної групи

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

23 11 2018 1 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7 700 грн;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 28 300 – 40 000 грн;
надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

36200 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 8/10


Сєдая Ольга Геннадіївна
+38-(044)-289-5627
oseday@mlsp.gov.ua

17.12.2018 10:00
м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
12.12.2018

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація