Зачекайте
001056

Державний експерт експертної групи з питань охорони, безпеки та гігієни праці Директорату норм та стандартів гідної праці (четверта вакантна посада)

Соціальна сфера
Міністерство соціальної політики України
Директорат норм та стандартів гідної праці
Експертна група з питань охорони, безпеки та гігієни праці

Кваліфікаційні вимоги

Освіта вища, за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.
Досвід роботи - не потребує.
Володіння державною мовою - вільне.

Посадові обов’язки

- здійснює постійний аналіз стану справ у сфері компетенції експертної групи, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти;
- аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері компетенції експертної групи на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів, сторін соціального діалогу, підприємств, установ, організацій, громадян, інших джерел інформації;
- формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків, враховуючи сучасні європейські підходи до регулювання трудових відносин, а також досвід провідних країн світу у цій сфері;
- визначає коло заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу у сфері компетенції експертної групи;
- готує пропозиції щодо координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи;
- організовує та проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики у сфері компетенції експертної групи, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у цій сфері та визначає альтернативні варіанти розв’язання існуючих проблем;
- забезпечує здійснення фахових комунікацій в межах компетенції; забезпечує співпрацю з профспілками, організаціями роботодавців, громадськими організаціями, зацікавленими органами влади, науковими установами, експертами з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи;
- розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції Експертної групи, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництва експертної групи, Директорату;
- здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства;
- забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) іншими міжнародними зобов’язаннями України;
- здійснює моніторинг та оцінювання результатів державної політики у сфері компетенції експертної групи за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, готує пропозиції щодо продовження або коригування державної політики;
- відповідно до доручень керівництва в межах компетенції бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики, готує методичні рекомендації та необхідні роз’яснення;
- вивчає європейський досвід у сфері компетенції експертної групи та розробляє заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію;
- бере участь у підготовці проектів відповідей на запити щодо застосування норм ратифікованих Україною міжнародних договорів та доповідей про їх виконання з питань, які належать до сфери компетенції експертної групи;
- висловлює в межах компетенції експертної групи позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
- бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань, що належать до компетенції експертної групи

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

23 11 2018 6 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7 700 грн;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 28 300 – 40 000 грн;
надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

36200 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 8/10


Сєдая Ольга Геннадіївна
+38-(044)-289-5627
oseday@mlsp.gov.ua

17.12.2018 10:00
м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
12.12.2018

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація