Зачекайте
001058

Керівник експертної групи з питань з питань охорони, безпеки та гігієни праці Директорату норм та стандартів гідної праці

Соціальна сфера
Міністерство соціальної політики України
Директорат норм та стандартів гідної праці
Експертна група з питань охорони, безпеки та гігієни праці

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра;
досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності не менше двох років;
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

- здійснює керівництво роботою експертної групи;
- організовує та забезпечує виконання експертною групою завдань та функцій;
- здійснює постійний аналіз стану справ у сфері компетенції експертної групи з метою виявлення проблем на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів, громадян, інших джерел інформації;
- проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики у сфері компетенції експертної групи, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у цій сфері;
- формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків, враховуючи сучасні європейські норми та стандарти гідної праці, а також міжнародний досвід у цій сфері;
- розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції експертної групи, узгодження інтересів, цілей та способів врегулювання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництва Директорату;
- здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства;
- аналізує проекти документів державної політики та проекти актів законодавства, що розробляються, щодо їх узгодженості з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) іншими міжнародними зобов’язаннями України;
- висловлює в межах компетенції експертної групи позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
- вивчає європейський досвід у сфері компетенції експертної групи та готує пропозиції щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію;
- здійснює моніторинг та оцінювання результативності та ефективності державної політики у сфері компетенції експертної групи за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, готує пропозиції щодо продовження або коригування державної політики;
- проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції експертної групи, визначає джерела можливих витрат, доходів або додаткових видатків державного бюджету;
- забезпечує здійснення фахових комунікацій в межах компетенції, розвиває спільні між-секторальні ініціативи в рамках Міністерства, з іншими центральними органами виконавчої влади, сторонами соціального діалогу у сфері компетенції експертної групи;
- підтримує розвиток партнерських відносин між сторонами соціального діалогу, іншими заінтересованими суб’єктами задля досягнення позитивного соціального та економічного результату;
- бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Міністерства в межах компетенції експертної групи, готує необхідні методичні рекомендації та роз’яснення;
- бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань, що належать до компетенції експертної групи;
- бере участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері компетенції експертної групи;
- здійснює координацію залучення, надання та використання міжнародної технічної допомоги у сфері компетенції експертної групи;
- виконує інші функції відповідно до покладених на експертну групу завдань

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

23 11 2018 5 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 8 900 грн;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 33 000 – 45 000 грн;
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

42400 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 8/10


Сєдая Ольга Геннадіївна
+38-(044)-289-5627
oseday@mlsp.gov.ua

17.12.2018 10:00
м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
12.12.2018

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація