Зачекайте
ЧОТЦКТАСП51

головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення сектору соціальних виплат

Оборона
Чернівецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
Чернівецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта фінансового спрямування
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра
Досвіду роботи не потребує
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

здійснювати аналіз та узагальнення вітчизняної та зарубіжної практики щодо оплати праці;
опрацьовувати надані для нарахування заробітної плати первинних документів, в частині, що стосується правильності оформлення та відповідності вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів;
приймати участь у здійсненні заходів фінансового планування на відповідний рік, витребування коштів на виплату заробітної плати, їх використання та надання фінансової та статистичної звітності; складати розрахунки фонду оплати праці на відповідний рік, приймати участь у складанні щомісячних заявок на потребу в коштах в частині, що стосується потреби на виплату заробітної плати;
забезпечувати повне та достовірне відображення за відповідними рахунками бухгалтерського обліку інформації, що міститься у відомостях з нарахування та виплати заробітної плати та меморіальних ордерах № 5/2;
брати участь у проведенні інвентаризацій розрахунків із заробітної плати, обліку матеріалів, пов’язаних зі утриманням з працівників аліментів, з відшкодуванням працівниками завданих державі збитків втратами та нестачами. Готувати дані для включення результатів обліку до періодичної фінансової та статистичної звітності;
складати у встановлені керівними документами терміни оперативну звітність, що стосується нарахування та виплати заробітної плати, а саме:
брати участь у підготовці пропозицій щодо опрацювання (внесення змін) проектів положень, інструкцій, наказів про облікову політику на відповідний рік, робочого плану рахунків та графіку документообігу;
постійно вивчати та керуватися в повсякденній діяльності вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників, ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та вносити пропозиції щодо їх виконання;
щомісячно до 10 та 25 числа витребувати від посадових осіб документи, що є підставою для нарахування заробітної плати (витяги з наказів, табелі обліку робочого часу, інші документи, що підтверджують право працівника на одержання заробітної плати);
щомісячно до 13 та 28 числа складати роздавальні відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам за першу та другу половину відповідного місяця, а також індексації з проведенням відповідних утримань та нарахувань, підписувати їх як виконавець та надавати для перевірки та підписання посадовій особі, яка очолює облік особового складу установи та начальнику відділу;
готувати документи для проведення розрахунків з організаціями та окремими особами стосовно проведених утримань із заробітної плати працівників; вести картки особових рахунків працівників на підставі первинних документів (штату, витягів з наказів, табелів обліку робочого часу, тощо), робити в них відповідні записи. використовувати зазначену у картках інформацію при нарахуванні заробітної плати працівникам;
складати реєстри для зарахування сум заробітної плати на банківські картки працівників та списки до поштових переказів утриманих з працівників аліментів;
не рідше одного разу на місяць проводити самоконтроль щодо правильності визначення розміру нарахованих сум заробітної плати; здійснювати контроль використання річного фонду оплати праці;
своєчасно надавати інформацію про потребу установи в коштах для виплати заробітної плати на відповідний місяць, у тому числі для виплати заробітної плати готівкою;
вести справи: Роздавальні відомості (меморіальний ордер 5/2), Картки особових рахунків на виплату заробітної плати працівникам. Забезпечувати підготовку до зберігання та здавання до архівних органів відомостей на виплату заробітної плати працівникам (карток особових рахунків працівників);
забезпечувати підготовку до зберігання меморіальних ордерів № 5/2 та документів, які стали підставою для їх складання, других примірників звітів з оплати праці, статистичної звітності до податкових органів, органів Пенсійного фонду України щодо сум нарахованої та виплаченої заробітної плати та нарахованих (утриманих) та перерахованих;
складати та представляти у встановлені терміни меморіальний ордер № 5/2 на перевірку начальнику відділу або його заступнику;
готувати та надавати начальнику відділу для перевірки і підписання довідки щодо нарахованих працівникам сум заробітної плати;
за дорученням керівництва готувати відповіді та вести ділове листування з різними установами за своїм напрямком діяльності в межах компетенції відділу.
вести облік штатно-посадової кількості працівників.
вести справу ’Документи щодо використання коштів соціального страхування (лікарняні листки, протоколи, тощо)’;
забезпечити зберігання справ та документів за своїм напрямком діяльності протягом установленого нормативно-правовими актами терміну.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період увільнення основного працівника у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом

Умови оплати праці

1) посадовий оклад 5500,00 гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15
2) надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Рівень заробітної плати

5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
58000, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., ЧЕРНІВЦІ, м.Чернівці вул. Кобилянської,32


РОЗАРЬОНОВА Ольга Богданівна
+38-(066)-977-4689
pers_ovk@ukr.net

28.12.2021 10:00
м. Чернівці вул. О.Кобилянської, 32 з 28 по 29 грудня 2021 року з 10.00 до 17.00
30.11.2021
26.12.2021
05.01.2022


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація