Зачекайте
ЗМІЇВ13

Секретар судового засідання

Право / Правознавство
Зміївський районний суд Харківської області
Зміївський районний суд Харківської області

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - присвоєний ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
Досвід роботи - без вимог до досвіду роботи.
Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою.
Володіння іноземною мовою - без вимог до володіння іноземною мовою.

Посадові обов’язки

1. Процесуальні:
- за розпорядженням головуючого судді повідомляє про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії шляхом надсилання судових викликів, повідомлень та повісток; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та обвинувачених осіб, готує копії відповідних судових рішень;
- перевіряє, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це головуючому; перевіряє наявність та з’ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому; здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді;
- забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції;
- забезпечує ведення протоколу судового засідання; веде журнал судового засідання;
- забезпечує оформлення матеріалів справи; оформляє матеріали кримінального провадження в суді; забезпечує оформлення матеріалів адміністративної справи;
- виконує інші доручення головуючого;
виконує обов’язки судового розпорядника у випадку його відсутності.
2. Заповнює відповідно до руху справи в обліково-статистичних (інформаційних) картках і реєстраційних журналах всі пункти і графи (електронні поля), передбачені формами та відповідними полями в АСДС. Сканує матеріали судових справ (кримінальних проваджень) та приєднує їх до обліково-статистичної картки відповідної судової справи (кримінального провадження) в АСДС в період перебування справи (кримінального провадження) в провадженні судді.
3. Здійснює вручення, направлення копій судових рішень, іншої кореспонденції сторонам та іншим особам, які беруть участь у розгляді справи. Обробка вихідної кореспонденції по справам, які знаходяться в провадженні судді (підготовка листів, заповнення рекомендованих повідомлень, підписання конвертів тощо).
4. Видає справу (матеріали кримінального провадження) для ознайомлення за резолюцією судді на підставі письмової вимоги (заяви) в період перебування справи (кримінального провадження) в провадженні судді.
5. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
6. За результатами підготовчого судового засідання:
1) у разі постановлення судом ухвали про призначення судового розгляду:
- викликає учасників судового провадження та інших осіб, які мають бути присутніми при судовому розгляді;
- надсилає письмове запрошення про виклик присяжних (за необхідності);
- оформляє та надсилає в разі прийняття судом рішення про призначення захисника відповідні повідомлення до центру з надання безоплатної вторинної допомоги;
- надсилає в разі прийняття судом рішення про залучення перекладача відповідні повідомлення про виклик перекладача;
- надсилає в разі прийняття судом рішення про накладення арешту на майно копію ухвали компетентним органам для відома та виконання;
- у разі прийняття судом рішення про зміну запобіжного заходу надсилає копію ухвали компетентним органам для відома та виконання;
2) у разі ухилення обвинуваченого від суду та оголошення його розшуку або в разі захворювання обвинуваченого на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому провадженні, та постановлення судом відповідної ухвали:
- надсилає слідчому та/або прокурору копію ухвали про зупинення провадження у справі для організації розшуку обвинуваченого (якщо провадження у справі зупинено до розшуку обвинуваченого);
- надсилає учасникам судового провадження повідомлення про зупинення провадження у справі у порядку інформування;
3) у разі постановлення ухвали про направлення справи до іншого суду за підсудністю - інформує сторони та інших учасників провадження;
4) у разі постановлення ухвали про проведення підготовчого судового засідання за участю обвинуваченого в режимі відеоконференції за клопотанням обвинуваченого, який перебуває під вартою, копія ухвали направляється в установу місця попереднього ув’язнення.
7. У разі надання речового доказу безпосередньо в судовому засіданні, не пізніше наступного робочого дня передає речовий доказ для реєстрації. Документи, які отримано від учасників судового процесу або їх представників, безпосередньо під час судового засідання за резолюцією судді (судді-доповідача) передаються для реєстрації до канцелярії суду не пізніше наступного робочого дня, після чого долучаються до матеріалів справи.
8. Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи. Засвідчує копію судового рішення своїм підписом та печаткою суду «Канцелярія» із зазначенням дати.
9. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання. Після закінчення розгляду судової справи (кримінального провадження) по суті, у тому числі під час підготовчого провадження, та ухвалення повного тексту судового рішення, передає справу до канцелярії суду протягом п’яти робочих днів.
10. Виконує інші доручення судді, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ, керівника апарату суду, – що стосуються питань організації роботи суду. Виконання інших обов’язків, які не передбачені цією посадовою інструкцією, але витікають зі змісту нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень) та вказівок, які входять до компетенції секретаря судового засідання.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Умови оплати праці

Заробітна плата державного службовця складається з:
1) посадового окладу – 4440 грн. – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 358 „Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя”;
2) надбавки за вислугу років – на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби;
3) надбавки за ранг державного службовця – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”;
4) премії (у разі встановлення).
До премій державного службовця належать:
1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу;
3) місячна або квартальна премія за належне виконання умов контракту про проходження державної служби (у разі укладення).
При цьому загальний розмір премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.
Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” передбачено встановлення додаткових стимулюючих виплат державним службовцям, до яких належать надбавки:
1) за інтенсивність праці;
2) за виконання особливо важливої роботи.

Рівень заробітної плати

4810 - 4810 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
63404, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ЗМІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ЗМІЇВ, вулиця Адміністративна, будинок 6


Шапоренкова Валерія Олександрівна
+38-(057)-473-3101
kerap@zm.hr.court.gov.ua

10.01.2022 08:30
Зміївський районний суд Харківської області. Вулиця Адміністративна, будинок 6, місто Зміїв, Зміївський район, Харківська область, 63404. Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів.
29.11.2021
28.12.2021
04.01.2022


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація