Зачекайте
16112021

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку Фінансово-економічного управління

Соціальна сфера
Національна соціальна сервісна служба України
Фінансово-економічне управління
Відділ бухгалтерського обліку

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра;
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Національної соціальної сервісної служби України (далі – Нацсоцслужба);
облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, запасів, бланків документів суворої звітності, коштів, розрахунків та інших активів, власного капітала та зобов’язань, доходів і витрат за прийнятою формою бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності Нацсоцслужби, запроваджених технологій обробки даних, вимог щодо забезпечення захисту інформації, у т. ч. персональних даних інших осіб;
взяття на облік та своєчасне подання на реєстрацію бюджетних, фінансових зобов’язань та платіжних доручень, надання довіреностей;
забезпечення повного і достовірного відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку:
дотримання вимог законодавства щодо оприбуткування та списання (приймання-передачі) майна;
належне проведення розрахунків при оплаті товарів, робіт та послуг, відповідність перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів;
проведення інвентаризації активів і зобов’язань, оформлення матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки й псування активів, у перевірках стану бухгалтерського обліку у підпорядкованих підрозділах Нацсоцслужби;
включення даних до фінансової звітності, оформлення окремих фінансових та інших періодичних звітів, що грунтуються на даних бухгалтерського обліку;
аналіз нормативних, методичних та довідкових документів з питань організації та ведення бухгалтерського обліку, у т. ч. відстеження змін у законодавстві з бухгалтерського обліку, аби дотримуватись вимог законодавства під час ведення бухгалтерського обліку та його удосконалення;
забезпечення збереження бухгалтерських документів, оформлення їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів


Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Умови оплати праці

посадовий оклад – 8 500 грн;
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”;
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

Рівень заробітної плати

8500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01601, М.КИЇВ, вул. Еспланадна, 8/10


Андрощук Ганна Миколаївна
+38-(044)-289-8695
personal@nssu.gov.ua

26.11.2021 10:00
Дата і час початку проведення тестування кандидатів: 26 листопада 2021 року о 10 год. 00 хв.; Місце або спосіб проведення тестування: проведення тестування дистанційно шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби. Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно): проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM; Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно): проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM.
16.11.2021
23.11.2021
19.01.2022


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація