Зачекайте
VASRN_99323

Головний спеціаліст територіального сервісного центру №4648

Публічне адміністрування/ Державне управління
Регіональний сервісний центр МВС у Львівській області
Регіональний сервісний центр МВС у Львівській області

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища освіта технічного або юридичного спрямування за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
Досвід роботи: без вимог
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою
Володіння іноземною мовою: не потребує

Посадові обов’язки

Здійснює комплекс заходів, пов’язаних з процесом ефективного і кваліфікованого обслуговування громадян в ТСЦ, з метою надання якісних платних та безоплатних сервісних послуг, дотримуючись стандартів професійної комунікації та правил етичної поведінки.
Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій, проводить розгляд звернень громадян, розглядає претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням. Консультує відвідувачів сервісного центру (фізичні, юридичні особи) з усіх, питань, що належать до повноважень ТСЦ МВС, створює комфортні умови, сприяє підвищенню якості надання послуг, надає телефонні консультації.
Здійснює комплекс заходів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів усіх типів, проводить видачу свідоцтв про реєстрацію ТЗ, затверджує та документує договори купівлі-продажу транспортних засобів, складені в ТСЦ.
Видає свідоцтва про реєстрацію, тимчасові реєстраційні талони (далі - реєстраційні документи) та номерні знаки на транспортні засоби, здійснює обмін реєстраційних документів та номерних знаків на транспортні засоби, здійснює зняття з обліку зареєстрованих транспортних засобів.
Укладає та оформлює безпосередньо в територіальному сервісному центрі МВС договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб.
Виконує операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (набір даних, опрацювання, накопичення, систематизація, здійснення виписки спеціальної продукції), відповідно до нормативно-правової бази.
Здійснює в установленому порядку державний облік зареєстрованих транспортних засобів юридичних та фізичних осіб - власників транспортних засобів і формування Єдиного державного реєстру МВС.
Вносить до Єдиного державного реєстру МВС інформацію про накладення або зняття встановлених у визначеному законодавством порядку обмежень щодо транспортних засобів або їх власників. Виконує інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає й контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні дані тощо).
Надає адміністративні послуги суб’єктам господарювання в якості відповідальної посадової особи ТСЦ з питань допущення транспортних засобів до дорожнього перевезення визначених небезпечних вантажів та продовження дії Свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.
Здійснює контроль за відповідністю конструкції транспортних засобів установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, за дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати зборів (обов’язкових платежів), використанням транспортних засобів в умовах воєнного і надзвичайного стану, а також ведення їх обліку.
Проводить перевірки придатності та відповідності конструкції транспортних засобів та спеціального обладнання на предмет їх відповідності вимогам нормативних документів щодо допуску до перевезення визначених небезпечних вантажів.
Забезпечує формування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу, що надається суб’єктами проведення обов’язкового технічного контролю, та інформації про укладення договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, які підлягають обов’язковому технічному контролю, що надається страховиками.
Невідкладно передає у РСЦ інформацію (фотографії транспортних засобів, копії відповідних документів) про виявлені порушення в документах під час їх прийому від суб’єктів господарювання та під час перевірки відповідності конструкції транспортних засобів та спеціального обладнання на предмет їх відповідності вимогам нормативних документів щодо допуску до перевезення визначених небезпечних вантажів згідно вимог.

Здійснює функції щодо видачі (обміну) ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, а також веде облік і зберігання документів, що є підставою для видачі ДОПНВ-свідоцтв і свідоцтв про підготовку уповноважених.
Проводить обстеження транспортних засобів на відповідність кольорографічних схем, написів та емблем.
Відповідає за надання фізичним особам відомостей (довідок) про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.
В службовій діяльності користується такими базами даних: НАІС, Національна база, автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби, банком даних Генерального секретаріату Інтерполу, Державним реєстром обтяжень рухомого майна, Єдиним державним демографічним реєстром іншими, які передбачені діючим законодавством.
Приймає та передає в РСЦ МВС для направлення до ГСЦ МВС заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків транспортних засобів.
Видає індивідуальні номерні знаки власникам транспортних засобів за прийнятими заявками.
Приймає та передає в РСЦ МВС документи для направлення на погодження до ГСЦ МВС заявок на проведення дублювання первинних ідентифікаційних номерів чи нанесення спеціальних індивідуальних номерів на складові частини транспортних засобів.
Приймає у складі комісії іспити на право керування транспортними засобами (відповідно до наявної категорії національного посвідчення водія), здійснює видачу та обмін національного й міжнародного посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії та вносить інформацію до Єдиного державного реєстру МВС.
Здійснює ведення обліку надходження, витрачання, наявності номерних знаків і бланкової продукції, а також надає в РСЦ МВС інформацію про їх потребу.
Забезпечує зберігання посвідчення водія на право керування транспортними засобами у разі позбавлення особи права на керування транспортними засобами, а також копій документів про позбавлення спеціального права.
Забезпечує повернення посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення строку позбавлення спеціального права та успішного складання іспитів.
Здійснює облік закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та контроль за їх діяльністю.
Веде реєстр підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери.
Перевіряє суб’єктів господарювання щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, з видачею акта (висновку).
Визначає стан матеріально-технічної бази закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.
Забезпечує формування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів на підставі інформації про результати перевірки технічного стану транспортного засобу, що надається суб’єктами проведення обов’язкового технічного контролю, та інформації про укладення договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю, що надається страховиками.
Забезпечує зберігання службової документації, видає необхідні довідки щодо зареєстрованих документів.
Виконує інші повноваження, передбачені законодавством України.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5110 грн.;
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Рівень заробітної плати

5110 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
79040, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., м. Львів, вул. Д.Апостола,11


Коваль Оксана Ярославівна
+38-(032)-255-6275
info_lvv@hsc.gov.ua

16.12.2019 10:00
м. Львів, вул. Д. Апостола, 11, екзаменаційний клас
05.12.2019
12.12.2019


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація