Зачекайте
ПСМРУМЮ-Ч120

головний спеціаліст відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Чернігівській області Управління державної реєстрації

Право / Правознавство
Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми)
Управління державної реєстрації
Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Чернігівській області Управління

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, спеціальність «Право», «Міжнародне право», досвіду роботи не потребує, вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює відповідно до законодавства України державну реєстрацію громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських та місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження та виконує функції державного реєстратора Єдиних державних реєстрів в межах повноважень, визначених законодавством України. Здійснює ведення Єдиних державних реєстрів Приймає: документи для державної реєстрації, перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів; перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації; проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру; документи для проставлення апостиля на виписці з Єдиного державного реєстру, формує виписку з Єдиного державного реєстру щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та подає документи до органів реєстрації актів цивільного стану для проставлення апостиля. Здійснює облік новостворених структурних утворень політичних партій та веде облік зареєстрованих змін до відомостей про структурні утворення політичних партій, а у разі необхідності передає відповідні відомості в електронній формі та на паперових носіях до Центральної виборчої комісії та до відповідних територіальних виборчих комісій. Готує матеріали для звернення до компетентного суду про припинення діяльності постійно діючого третейського суду та громадських формувань у випадках, що визначені чинним законодавством. Проводить правову експертизу, перевірку установчих/статутних та інших документів поданих на державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, готує правові висновки та проєкти наказів начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми). Формує реєстраційні справи у відповідності до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ. Повинен дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих при виконанні обов’язків, дотримуватись правил етичної поведінки державного службовця, виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила техніки безпеки та протипожежного захисту. У межах компетенції проводить семінари та заходи інформаційного характеру, навчання адміністраторів та спеціалістів (працівників) системи вторинної правової допомоги щодо процедури прийняття документів через фронт-офіси у сфері реєстрації громадських формувань; несе персональну відповідальність за виконання службових обов’язків, строків виконання завдань, доручень керівництва Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) та начальника відділу; несе відповідальність за шкоду, заподіяну майну, яким користується; дотримується Правил внутрішнього службового розпорядку Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми); виконує інші завдання, у тому числі доручення, покладені на нього начальником відділу.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково, на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5 500,00 грн;
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 року № 15), із змінами

Рівень заробітної плати

5500 - 5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
14000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ, пр. Миру, 43


КОСТЮК Людмила Олександрівна
+38-(054)-265-0207
personal@sm.minjust.gov.ua

30.11.2021 09:00
проведення тестування дистанційно, проведення співбесіди дистанційно. Платформа ZOOM.
09.11.2021
26.11.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація