Зачекайте
№зз700

Головний спеціаліст

Публічне адміністрування/ Державне управління
Управління Державної міграційної служби України в Рівненській області
Відділ бухгалтерської служби, фінансування та звітності

Кваліфікаційні вимоги

Вища, ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, галузь знань ’Управління та адміністрування’ за спеціальністю ’Облік та оподаткування’, ’Фінанси, банківська справа та страхування’

Посадові обов’язки

Веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат за прийнятою в установі формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності установи і технології обробки даних та із застосуванням програмного продукту автоматизації управління бюджетною установою у складі модуля ’Бухгалтерський облік’.
Проводить підготовку первинних документів (рахунків, рахунків-фактур, накладних, актів виконаних робіт, договорів) для відображення даних зазначених документів в синтетичному та аналітичному обліку.
Складає фінансову, податкову та статистичну звітність по відповідній ділянці роботи.
Складає меморіальний ордер №1 ’Накопичувальна відомість за касовими операціями’. Меморіальні ордери: №4 ’Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами’ та №6 ’Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами’, №13 ’Накопичувальна відомість витрачання матеріалів’, №16 та №17 ’Накопичувальні відомості про отримання, вибуття та переміщення необоротних активів’. Складає аналітичні відомості з обліку адміністративних послуг, обліку бланків суворої звітності.
Забезпечує своєчасну і якісну підготовку та облік розрахунків з підприємствами, установами та організаціями, підзвітними особами в розрізі УДМС та підпорядкованих територіальних підрозділів області із застосуванням програмного забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності установи.
Готує дані для включення їх у фінансову та бюджетну звітність, складає окремі її форми, а також форми іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5110 грн.;
Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 ’Деякі питання оплати праці державних службовців’;
Надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України ’Про державну службу’.

Рівень заробітної плати

5110 - 5110 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
33028, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. 16-го Липня, 6,


Трушев Юрій Павлович
+38-(097)-392-6161
rv_person@dmsu.gov.ua

19.12.2019 10:00
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 6, каб. 17, сектор управління персоналом
04.12.2019
16.12.2019


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація