Зачекайте
ГУДПСС7

Начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Добропільського управління

Охорона здоров'я
Головне управління Держпродспоживслужби в Донецькій області
Добропільське управління
Відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра (спеціаліста) у галузі знань «Медико-профілактична справа» або «Лікувальна справа»

Посадові обов’язки

1. Контроль, планування, організація та координація діяльності відділу;
2. В межах повноважень проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу, за результатами її проведення готує проекти відповідних висновків;
3. Бере учать у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я людини, у проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня створюваного ними ризику;
4. Здійснює в межах компетенції контроль у сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства;
5. Бере участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів;
6. Здійснює заходи державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів в імпортованих лікарських травах, водних об’єктах, воді, що використовується для господарського постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення, дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України;
7. Забезпечує проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони в межах компетенції території району від проникнення хвороб людей;
8. Контролює здійснення заходів державного санітарно-епідеміологічного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України;
9. Організовує проведення відповідних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю;
10. Подає в установленому порядку пропозиції щодо обмеження або заборони в’їзду на територію України її громадян, іноземців та осіб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх території;
11. Бере участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;
12. Здійснює відповідно до законодавства моніторинг причин і кількості звернень фізичних та юридичних осіб щодо дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини;
13. Вживає у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо усунення порушень вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності відповідно до закону;
14. У межах повноважень, передбачених законом, складає протоколи, готує проекти документів та приймає участь у розгляді справ про порушення законодавства у відповідній сфері;
15. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6100,00 грн.
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

6100 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
87534, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Гризодубової, 3


Калуцька Любов Андріївна
+38-(095)-063-1901
kadry.dpss@gmail.com

19.10.2021 09:00
Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби Донецька область, м. Маріуполь, вул. Гризодубової, 3 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата)
07.10.2021
14.10.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація