Зачекайте
НАЗК096к

провідний спеціаліст Відділу обробки звернень (контакт-центру)

Публічне адміністрування/ Державне управління
Національне агентство з питань запобігання корупції
Відділ обробки звернень (контакт-центр)

Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікаційні вимоги:
Освіта: вища освіта ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
Без вимог до досвіду роботи.
Вільне володіння державною мовою.
Володіння іноземною мовою: не потребує.

Вимоги до компетентності:
Багатозадачність:
- здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконанні завдання;
- уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх;
- здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);
- уміння управляти результатом і бачити прогрес.
Командна робота та взаємодія:
- розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);
- орієнтація на командний результат;
- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
- відкритість в обміні інформацією.
Відповідальність:
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.
Стесостійкість:
- уміння розуміти та управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики.
Загальні здібності (оцінюється шляхом проведення тестування):
- абстрактне мислення (логічне мислення, вміння виявляти закономірності, побудова причинно-наслідкового зв’язку та алгоритмів вирішення завдань);
- вербальне мислення (здатність опрацьовувати текстову інформацію, уважність при роботі з текстами різного рівня складності, вміння розуміти заплутані текстові конструкції (в тому числі нормативно-правові акти), вміння робити обґрунтовані висновки на підставі наданої інформації, вміння відрізняти важливе від другорядного);
- аналітичні здібності (здатність опрацьовувати числову інформацію, здатність розуміти різні форми представлення числової інформації, здатність робити обчислення, здатність концентруватися на досягнення поставлених завдань, виділення суттєвого та несуттєвого, випадкового та закономірного).

Професійні знання:
Знання законодавства:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.

Знання законодавства у сфері:
Знання:
Закону України «Про інформацію»;
Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Знання в сфері:
- моделювання телефонної розмови та базових стандартів якості обслуговування клієнтів по телефону та інших каналах;
- операційних та стратегічних показників ефективності діяльності контакт-центу.

Посадові обов’язки

Інформування, консультування та надання методичних роз’яснень громадськості з питань, що належать до компетенції Відділу, шляхом використання телефонного зв’язку, розміщення інформації на веб-сайті Національного агентства, через засоби масової інформації, у письмовій формі.
Використання сучасних засобів комунікації (веб-сайт Національного агентства, електронна пошта, офіційна сторінка у соціальних мережах) для отримання звернень та надання відповідей на них.
Використання типових інструкцій з обробки телефонних дзвінків, звернень через веб-сайт Національного агентства, електронну пошту, соціальні мережі.
Здійснення телефонних дзвінків для інформування суспільства у межах своєї компетенції за наказами, дорученнями керівництва Національного агентства або за виробничої необхідності згідно з інструкцією з обробки вхідних дзвінків та здійснення вихідних дзвінків.
Виконання Інструкції з діловодства в Національному агентстві.
Створення в порядку виконання службових обов’язків службових творів (презентацій, публікацій, текстів для відео- та аудіороликів (фонограм, відеограм) тощо), виключне майнове право на які належить Національному агентству.
Виконання завдань та функцій Відділу в межах компетенції, наказів Національного агентства, доручень безпосереднього керівника та керівництва Національного агентства.
Дотримання запланованих показників діяльності Відділу, забезпечення функціонування та постійне поліпшення якості обробки дзвінків до Національного агентства відповідно до затвердженої документації.
Участь:
у розробленні пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Відділу, для подання Голові Національного агентства; в опрацюванні проєктів наказів Національного агентства, інформаційних та аналітичних матеріалів, розробниками яких є інші структурні підрозділи, для подання Голові Національного агентства; у розгляді в установленому законодавством порядку звернень громадян, запитів на доступ до публічної інформації, запитів державних органів, запитів і звернень народних депутатів України; в інформаційному наповненні офіційного веб-сайту Національного агентства.
Здійснення захисту персональних даних осіб, персональні дані яких є в його розпорядженні.
Опрацювання інформації, документів, матеріалів, що містять або можуть містити інформацію з обмеженим доступом, в межах повноважень Відділу.
Провідний спеціаліст у разі визначення його уповноваженою особою Національного агентства виконує обов’язки такої особи відповідно до законодавства.
Інші обов’язки, передбачені законодавством, актами Національного агентства.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково, строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами):
- посадовий оклад у розмірі 17000,00 грн на місяць;
- надбавка за ранг державного службовця;
- надбавка за вислугу років (за наявності від 1 року стажу державної служби);
- додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15;
- премія (у разі встановлення).

Рівень заробітної плати

17000 - 17000 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, бульвар Дружби народів, 28


Прудка Світлана Іванівна
+38-(044)-200-0835
konkurs@nazk.gov.ua

27.10.2021 10:00
10:00 27 жовтня 2021 року, проведення тестування на знання законодавства дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби. Проведення тестування загальних здібностей та співбесіди за фізичної присутності кандидатів, за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, Національне агентство з питань запобігання корупції. Про дату і час проведення кожного етапу конкурсу кандидати будуть повідомлені додатково. Кандидатам при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу. Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів, за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, Національне агентство з питань запобігання корупції. Про дату і час проведення співбесіди кандидати будуть повідомлені додатково. Кандидатам при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.
07.10.2021
24.10.2021
29.11.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація