Зачекайте
НАЗК095к

провідний спеціаліст Відділу комунікацій та інформаційної політики

Публічне адміністрування/ Державне управління
Національне агентство з питань запобігання корупції
Відділ комунікацій та інформаційної політики

Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікаційні вимоги:
Освіта: вища освіта ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
Без вимог до досвіду роботи.
Вільне володіння державною мовою.
Володіння іноземною мовою: не потребує.

Вимоги до компетентності:
Концептуальне та інноваційне мислення:
- здатність сприймати інформацію та мислити концептуально;
- здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції;
- здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи.
Досягнення результатів:
- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.
Комунікація та взаємодія:
- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.
Загальні здібності (оцінюється шляхом проведення тестування):
- абстрактне мислення (логічне мислення, вміння виявляти закономірності, побудова причинно-наслідкового зв’язку та алгоритмів вирішення завдань);
- вербальне мислення (здатність опрацьовувати текстову інформацію, уважність при роботі з текстами різного рівня складності, вміння розуміти заплутані текстові конструкції (в тому числі нормативно-правові акти), вміння робити обґрунтовані висновки на підставі наданої інформації, вміння відрізняти важливе від другорядного);
- аналітичні здібності (здатність опрацьовувати числову інформацію, здатність розуміти різні форми представлення числової інформації, здатність робити обчислення, здатність концентруватися на досягнення поставлених завдань, виділення суттєвого та несуттєвого, випадкового та закономірного).

Професійні знання:
Знання законодавства:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.

Знання законодавства у сфері:
Знання:
Закону України «Про інформацію»;
Закону України «Про звернення громадян»;
Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади».

Спеціальні знання:
принципів копірайтингу;
принципів медіа-планування;
спеціальних комп’ютерних програм для планування;
принципів роботи вебсайтів та соціальних мереж;
у сфері роботи з програмним забезпеченням для створення візуального контенту.

Посадові обов’язки

1. Розроблення:
- проєктів комунікаційних планів для забезпечення інформування громадськості про діяльність Національного агентства;
- комунікаційних продуктів для інформування громадян про діяльність Національного агентства, у тому числі прес-релізів до проєктів актів законодавства, анонсів подій, оголошень, заяв та іншої суспільно важливої інформації;
- візуальних матеріалів для висвітлення діяльності Національного агентства.
2 Організація конференцій, проведення прес-конференцій, брифінгів, інших заходів за участі засобів масової інформації та громадськості, здійснення їх фото- або відео-фіксації.
3. Опрацювання матеріалів, наданих структурними підрозділами Національного агентства, для розміщення їх на вебсайті Національного агентства, у мережі Інтернет та в засобах масової інформації.
4 Наповнення та інформаційна підтримка офіційного вебсайту Національного агентства.
5. Участь у розробці:
- нормативно-правових актів та інших документів, що належать компетенції Відділу, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
- нормативно-правових актів, розроблених іншими державними органами;
- проєктів наказів Національного агентства, інформаційних та аналітичних матеріалів, у тому числі тих, розробниками яких є інші структурні підрозділи, для подання Голові Національного агентства;
- проєкту Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики.
6. Виконання Інструкції з діловодства в Національному агентстві.
7. Участь у розгляді звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на отримання публічної інформації.
8. Створення в порядку виконання службових обов’язків службових творів (презентацій, публікацій, текстів для відео- та аудіороликів (фонограм, відеограм) тощо), виключне майнове право на які належить Національному агентству.
9. Виконання інших обов’язків, передбачених законодавством, актами Національного агентства.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково, строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами):
- посадовий оклад у розмірі 17 000,00 грн на місяць;
- надбавка за ранг державного службовця;
- надбавка за вислугу років (за наявності від 1 року стажу державної служби);
- додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15;
- премія (у разі встановлення).

Рівень заробітної плати

17000 - 17000 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, бульвар Дружби народів, 28


Прудка Світлана Іванівна
+38-(044)-200-0835
konkurs@nazk.gov.ua

27.10.2021 10:00
10:00 27 жовтня 2021 року, проведення тестування на знання законодавства дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби. Проведення тестування загальних здібностей та співбесіди за фізичної присутності кандидатів, за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, Національне агентство з питань запобігання корупції. Про дату і час проведення кожного етапу конкурсу кандидати будуть повідомлені додатково. Кандидатам при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу. Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів, за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, Національне агентство з питань запобігання корупції. Про дату і час проведення співбесіди кандидати будуть повідомлені додатково. Кандидатам при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.
07.10.2021
24.10.2021
13.12.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація