Зачекайте
000935

державний експерт експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги Директорату медичних послуг (перша вакантна посада)

Охорона здоров'я
Міністерство охорони здоров’я України
Директорат медичних послуг
Експертна група з питань надання екстренної медичної допомоги

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
Досвід роботи - не потребує.
Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

виявлення проблем, що існують у сфері забезпечення державних гарантій надання екстреної медичної допомоги (далі – сфера компетенції державного експерта), на основі дослідження статистичних даних, звернень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повідомлень у засобах масової інформації, звернень громадян, наукових публікацій та інших джерел інформації;
розроблення проектів актів законодавства, що забезпечують організацію медичного обслуговування з надання екстреної медичної допомоги;
визначення джерел та методів збирання інформації у сфері компетенції та її верифікації, аналізування причини виникнення даних проблем, механізму загострення або зниження їхньої інтенсивності, існуючої державної політики щодо проблем, можливі наслідки не усунення проблем протягом визначеного періоду;
визначення ключових заінтересованих сторін політики, що є об’єктами впливу політики, що здійснюється експертною групою у сфері компетенції;
забезпечення здійснення консультацій у сфері компетенції із заінтересованими сторонами, в т.ч. сторонами соціального діалогу щодо визначення проблем, які існують у відповідній сфері компетенції експертної групи, та щодо альтернативних підходів до вирішення проблем, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;
здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері компетенції з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та підготовка відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів МОЗ України;
розроблення галузевих стандартів у сфері забезпечення державних гарантій надання екстреної медичної допомоги;
розроблення вимог до надання екстреної медичної допомоги;
розроблення методик оцінки основних індикативних показників стану здоров’я населення, що надають екстрену медичну допомогу;
сприяння розвитку ринку медичних послуг та державно-приватного партнерства;
забезпечення узгодженості проектів документів державної політики та проектів актів законодавства у сфері забезпечення державних гарантій надання медичних послуг на первинному рівні, розвитку ефективної та доступної мережі закладів, безперервного покращення якості медичної допомоги, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України;
проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
підготовка відповідей на запити фізичних та юридичних осіб з питань, що знаходяться у межах компетенції експертної групи;
розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження від інших державних органів, з питань, що належать до компетенції експертної групи, та готує пропозиції до них;
виконання та участь у виконанні доручень Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, інших органів державної влади;
розроблення альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем у сфері реформування системи охорони здоров’я, оцінка потенційного впливу всіх альтернативних варіантів на соціально-економічний розвиток;
участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики у сфері компетенції, підготовці методичних рекомендацій та наданні необхідних роз’яснень;
участь у підготовці інформації для засобів масової інформації, у тому числі через офіційний веб-сайт МОЗ України, з питань, що належать до компетенції;
участь у складанні звітності про роботу Директорату за встановленими формами;
участь в організації роботи з підвищення кваліфікації працівників Директорату згідно з затвердженим планом;
участь у роботі постійних комісій, робочих груп, конференціях, нарадах, інших заходах у разі розгляду питань щодо застосування нормативно-правових актів;
внесення керівництву експертної групи пропозицій щодо удосконалення своєї роботи;
забезпечення своєчасного і якісного збору, обробки, аналізу та використання інформації, необхідної для належного виконання службових обов’язків;
виконання інших завдань керівника експертної групи.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

17092018 1 2 ДЕ Docx

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7 700 грн.;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 28 300 – 40 000 грн.;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн.;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

36200 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
01021, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 7


Туржавська Юлія Олегівна
+38-(044)-200-0789
moz.gov_@ukr.net

17.10.2018 10:00
м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7
08.10.2018

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація