Зачекайте
203pracydnepr2021

державний інспектор відділу нагляду у металургії та машинобудуванні, котлонагляду, за підйомними спорудами та енергетиці у м.Кривий Ріг управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки (робоче місце у м.Кривий Ріг)

Соціальна сфера
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Відділ нагляду у металургії та машинобудуванні, котлонагляду, за підйомними спорудами та енергетиці у м. Кривий Ріг

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;
досвід роботи не потребує;
вільне володіння державною мовою (наявність Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою) виданий Національною комісією зі стандартів державної мови

Посадові обов’язки

Здійснює у порядку, визначеному законодавством, заходи державного нагляду (контроль) у сфері охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки на підприємствах металургійного, машинобудівного, енергетичного комплексу та під час експлуатації об’єктів котлонагляду та підйомних споруд, у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб. Оформлює документи за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) відповідно до вимог законодавства.
Складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладення адміністративних стягнень. Вживає заходи, відповідно до вимог законодавства щодо заборони, зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, застосуванням нових небезпечних речовин, реалізації продукції, а також надає пропозиції щодо скасування або припинення дій виданих дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих.
Проводить розслідування аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, веде їх облік та аналізує причини настання аварій і нещасних випадків, готує пропозиції щодо їх запобігання та за результатами проведення розслідування якісно та своєчасно складає матеріали розслідування та несе за це відповідальність. Бере участь у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві.
Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу та оприлюднює інформацію про стан дотримання законодавства з питань, віднесених до його компетенції. Розглядає звернення громадян з питань, що входять до компетенції відділу та готує проекти відповідей. В межах повноважень вживає заходи для вирішення порушених у зверненнях питань, а також до виявлення та усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг. Забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням.
Веде облік підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, атракціонів підвищеної небезпеки.
Надає начальнику відділу та його заступнику пропозиції до планів робіт та заходів державного нагляду (контролю) відділу, звіти з наглядової діяльності та про стан виробничого травматизму на піднаглядних підприємствах, а також інформації на виконання наказів, доручень Держпраці, Головного управління Держпраціу Дніпропетровській області, управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки. Складає внутрішній опис та формує документи єдиної справи за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) відповідно до вимог законодавства та вносить відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (ІАС ДНК).
Приймає участь, в межах компетенції, у перевірці знань з питань охорони праці у посадових осіб та інших працівників, які пройшли спеціальне навчання.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4670 грн,
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»,
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

4670 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-794-0939
viddilpersonaludp@gmail.com

20.10.2021 09:00
тестування та співбесіди проводяться за фізичною присутністю кандидата за адресою: м. Дніпро вул. Казакова 1Д
17.09.2021
12.10.2021
13.10.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація